Bài Học

Types of rain (Các kiểu trời mưa)
  • 25 T 3 2018
  • 0

Types of rain (Các kiểu trời mưa)

Có mem nào biết hết tất cả các loại thời tiết mưa trong tiếng anh không nhỉ  Nếu chưa dùng học với BEC ngay nào   1/ Drizzle (n) / ˈdrɪzl/ ...

IELTS SPEAKING PART 1: PUBLIC TRANSPORT
  • 24 T 3 2018
  • 0

IELTS SPEAKING PART 1: PUBLIC TRANSPORT

Chủ đề PUBLIC TRANSPORT không còn quá xa lạ trong các bài thi IELTS  Tuy nhiên để làm tốt hơn về chủ đề này cùng tham khảo một số ...


Đăng ký nhận tư vấn