Bài Học

DESCRIBE A PHOTO/PHOTOGRAPH YOU LIKE BEST VOCAB EXPRESSIONS (P2)
 • 02 T 12 2018
 • 0

DESCRIBE A PHOTO/PHOTOGRAPH YOU LIKE BEST VOC ...

Tiếp nối chủ đề này, nay BEC cung cấp cho các bạn những cụm từ cách diễn đạt cực kì tự nhiên của người bản ngữ. Đảm bảo nếu áp dụng dùng được ...

IELTS VOCABULARY : DESCRIBE A PHOTO/PHOTOGRAPH YOU LIKE BEST
 • 02 T 12 2018
 • 0

IELTS VOCABULARY : DESCRIBE A PHOTO/PHOTOGRA ...

DESCRIBE A PHOTO/PHOTOGRAPH YOU LIKE BEST - hãy mô tả 1 bức ảnh mà bạn thích nhất. Đề này vẫn đang nằm trong bộ đề dự đoán của quý cuối năm 2018. T ...

IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE A GOOD LAW IN YOUR COUNTRY (p1)
 • 30 T 11 2018
 • 0

IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE A GOOD LAW IN ...

IELTS SPEAKING Part 2 - DESCRIBE A GOOD LAW IN YOUR COUNTRY - Hãy mô tả 1 luật tốt ở nước bạn. Tiếp nối chủ đề khó nhất cho quý cuối năm 2018 này, hôm nay ...

15 Golden ways for EXPRESSING VIEWS AND OPINIONS - 13 cách tuyệt diệu thể hiện quan điểm và đưa ra ý kiến trong bài thi nói IELTS Speaking
 • 27 T 11 2018
 • 0

15 Golden ways for EXPRESSING VIEWS AND OPINI ...

13 Golden ways for EXPRESSING VIEWS AND OPINIONS- 13 cách tuyệt diệu thể hiện quan điểm và đưa ra ý kiến trong bài thi nói IELTS Speaking Trong phần thi IELTS Speak ...

IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE AN INTERESTING PERSON YOU WOULD LIKE TO MEET IN THE FUTURE (P1)
 • 27 T 11 2018
 • 0

IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE AN INTERESTIN ...

DESCRIBE AN INTERESTING PERSON YOU WOULD LIKE TO MEET IN THE FUTURE - Miêu tả 1 người thú vị mà bạn muốn gặp trong tương lai. Các bạn nghĩ đến ai đầu tiên nếu gặp đề n ...

IELTS SPEAKING PART 2: Describe an interesting person you would like to meet in the future (P2)
 • 27 T 11 2018
 • 0

IELTS SPEAKING PART 2: Describe an interestin ...

Ta da, tiếp nối sample cực tuyệt band 8 từ bài post trước cho topic tả người thú vị mà bạn muốn gặp trong tương lai. Lần này BEC chọn chef Gordon Ramsay (my all-time f ...

Đăng ký nhận tư vấn