Bài Học

IELTS SPEAKING PART 2: Describe an interesting person you would like to meet in the future (P2)
 • 27 T 11 2018
 • 0

IELTS SPEAKING PART 2: Describe an interestin ...

Ta da, tiếp nối sample cực tuyệt band 8 từ bài post trước cho topic tả người thú vị mà bạn muốn gặp trong tương lai. Lần này BEC chọn chef Gordon Ramsay (my all-time f ...

TOEIC/ IELTS Essential Vocabulary - VERB SYNONYMS
 • 27 T 11 2018
 • 0

TOEIC/ IELTS Essential Vocabulary - VERB SYNO ...

Kì thi IELTS cũng như TOEIC yêu cầu các bạn có một vốn từ vựng khá rộng lớn. vậy nên nay  BEC sẽ cung cấp cho mem các động từ nghĩa tương đương nhau ...

Review sách Cambridge IELTS Intensive Training Speaking (Foreign Language Teaching 8 Research Press)
 • 27 T 11 2018
 • 0

Review sách Cambridge IELTS Intensive Trainin ...

Nay BEC  tiếp tục giới thiệu đến các mem cuốn luyện thi nói IELTS của nhà xuất bản Cambridge cực tốt dành cho những bạn đang đặt target band 6.5 trở lên  (h ...

TALK ABOUT A MUSEUM YOU HAVE VISITED
 • 26 T 11 2018
 • 0

TALK ABOUT A MUSEUM YOU HAVE VISITED

TALK ABOUT A MUSEUM YOU HAVE VISITED.  You should say: where it is who you went there with what is the theme of this museum and explain what  ...

DESCRIBE A HISTORICAL BUILDING
 • 26 T 11 2018
 • 0

DESCRIBE A HISTORICAL BUILDING

DESCRIBE A HISTORICAL BUILDING. You should say: what its name is where it is located when it was built and explain why you like to talk about it. Sample answer Introduction: W ...

Đăng ký nhận tư vấn