Bài Học

NHỮNG TỪ MƯỢN TIẾNG PHÁP PHỔ BIẾN
  • 15 T 9 2018
  • 0

NHỮNG TỪ MƯỢN TIẾNG PHÁP PHỔ BIẾN

Cũng giống như Tiếng Việt, Tiếng Anh cũng mượn từ của các ngôn ngữ khác, đặc biệt là Tiếng Pháp. Các cụm từ này thường có cách viết v&agra ...

IELTS SPEAKING PART 3: PREDICTING QUESTIONS
  • 14 T 9 2018
  • 0

IELTS SPEAKING PART 3: PREDICTING QUESTIONS

Trong part 3 của phần thi nói IELTS, các giám khảo rất hay đưa ra các câu hỏi về dự đoán tương lai. Đa số các thí sinh hoàn to&a ...

IELTS VOCABULARY : ROCKET SCIENCE- SPACE TRAVEL (P2)
  • 03 T 9 2018
  • 0

IELTS VOCABULARY : ROCKET SCIENCE- SPACE TRAV ...

Trong các bài thi IELTS Speaking cũng như Writing, chủ đề về Space khá challenging cho các bạn học viên vì vốn từ cũng như sự phức tạp của nó. Vậy ...

Đăng ký nhận tư vấn