Bài Học

IDIOMS ABOUT FUTURE DECISION
  • 08 T 6 2018
  • 0

IDIOMS ABOUT FUTURE DECISION

Trong nhiều trường hợp khi phải đưa ra một quyết định khó khăn? Bạn sẽ dùng cụm từ nào để diễn tả các quyết định trong tương lai ngoài dùng từ DECIDE ra .&nbs ...

COLLOCATION WITH DECISION
  • 29 T 5 2018
  • 0

COLLOCATION WITH DECISION

Trong Tiếng Anh bên cạnh việc nói, "I decide" để nói về việc mình quyết định việc gì ở thời điểm hiện tại hay tương lai Bạn còn cách nào đề ...

IDIOMS ABOUT HAPPINESS
  • 26 T 5 2018
  • 0

IDIOMS ABOUT HAPPINESS

Trong các bài thi IELTS, ngoài việc diễn tả niềm hạnh phúc, sung sướng bằng các tính từ về hạnh phúc như glad, happy... Hôm nay  B ...

Đăng ký nhận tư vấn