Bài Học

IELTS SPEAKING PART 2: TALK ABOUT SOMETHING YOU LEARNED OUTSIDE OF SCHOOL OR COLLEGE
  • 17 T 11 2018
  • 0

IELTS SPEAKING PART 2: TALK ABOUT SOMETHING Y ...

TALK ABOUT SOMETHING YOU LEARNED OUTSIDE OF SCHOOL OR COLLEGE - hãy miêu tả 1 thứ gì đó mà bạn học ở ngoài trường học/ cao đẳng. Đề IELTS nói mới toanh ...

IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE A PUBLIC PLACE THAT YOU THINK NEEDS IMPROVEMENT
  • 12 T 11 2018
  • 0

IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE A PUBLIC PLAC ...

Miêu tả 1 địa điểm công cộng mà bạn nghĩ là cần có sự cải thiện. Đề của quý cuối năm 2018, đề khá hay tha hồ sáng tạo, tuỳ theo quan điểm của mỗi ...

IELTS SPEAKING PART 2 : DESCRIBE A SHOPPING STREET THAT YOU LIKE
  • 11 T 11 2018
  • 0

IELTS SPEAKING PART 2 : DESCRIBE A SHOPPING S ...

DESCRIBE A SHOPPING STREET THAT YOU LIKE - hãy miêu tả con phố mua sắm mà bạn thích :3. Tiếp nối chủ đề mới toanh này, nhiều bạn yêu cầu Ad làm th&e ...

IELTS SPEAKING PART 2 : DESCRIBE A TIME WHEN YOU HAD TO LOOK FOR INFORMATION
  • 11 T 11 2018
  • 0

IELTS SPEAKING PART 2 : DESCRIBE A TIME WHEN ...

DESCRIBE A TIME WHEN YOU HAD TO LOOK FOR INFORMATION - hãy miêu tả 1 lần bạn phải tìm kiếm thông tin :3 - đề mới toanh quý cuối năm 2018 nhé mem ơi :x. Phải n&o ...

Đăng ký nhận tư vấn