Bài Học

VOCABULARY: FLOWER
 • 23 T 2 2018
 • 0

VOCABULARY: FLOWER

Mặc dù không khí Tết đã qua nhưng không biết liệu mem đã biết một số loài hoa biểu tượng ngày Tết chưa nhỉ Cùng tìm hiểu ngay v ...

Từ vựng về quảng cáo sản phẩm
 • 10 T 2 2018
 • 0

Từ vựng về quảng cáo sản phẩm

Product ads - TOEIC Cũng giống như Ielts, các mem khi học TOEIC thường phải lamd quen với một số từ vựng chuyên ngành các lĩnh vực . Hôm nay cùng B ...

IELTS VOCABULARY: TOURIST DESTINATION
 • 10 T 2 2018
 • 0

IELTS VOCABULARY: TOURIST DESTINATION

Chỉ còn vài ngày nữa là năm cũ qua đi năm mới gõ cửa  Đã mem nào tự thưởng cho bản thân chuyến đi cuối cùng của năm chưa nhỉ.&nb ...

IELTS VOCABULARY: AN AVID READER
 • 10 T 2 2018
 • 0

IELTS VOCABULARY: AN AVID READER

Are you an avid reader or a bookworm?  Bạn có phải tín đồ cuồng sách  Dù phải hay không sáng nay hãy cùng cô Trang BEC học một ...

Từ vựng về hợp đồng và bán hàng
 • 10 T 2 2018
 • 0

Từ vựng về hợp đồng và bán hàng

Contracts and sales   Feasible /'fi:zəbl/: có khả thi Postpone /pə'spəʊn/: hoãn lại Spokesperson /spəʊk'pɜ:sn /: người phát ngôn Transactions: các giao dị ...

Từ vựng về hợp đồng và bán hàng
 • 10 T 2 2018
 • 0

Từ vựng về hợp đồng và bán hàng

Contracts and sales   Feasible /'fi:zəbl/: có khả thi Postpone /pə'spəʊn/: hoãn lại Spokesperson /spəʊk'pɜ:sn /: người phát ngôn Transactions: các giao dị ...

Cách phân biệt Been to và Have gone to
 • 07 T 2 2018
 • 0

Cách phân biệt Been to và Have gone to

Trong tiếng Anh, khá nhiều người nhầm lẫn hai cấu trúc “have gone to” và “have been to” khi chỉ hành động đã đi tới một nơi nào đ&oacu ...


Đăng ký nhận tư vấn