Bài Học

How to say WHAT TIME IS IT? in Korean?
 • 24 T 5 2016
 • 0

How to say WHAT TIME IS IT? in Korean?

몇시예요? (Mấy giờ rồi?)[Miệt-si-yề-yố] Mẫu câu trên được dùng để hỏi về giờ giấc. Cùng học cách phân tích như sau: 몇 mấy시 giờ * 몇 + 시 + (이)에요 dạng th&ac ...

Kính ngữ trong tiếng hàn
 • 23 T 5 2016
 • 0

Kính ngữ trong tiếng hàn

Kính ngữ trong tiếng hàn: Là hình thức ngôn ngữ lịch sự dùng để chỉ thực hiện sự tôn trọng đối với đối tượng có đia vị cao hơn mình, đối vớ ...

How to say JUST KIDDING in Korean?
 • 22 T 5 2016
 • 0

How to say JUST KIDDING in Korean?

농담이야 (Tôi đùa đấy)[Nông-đa-mi-yà] Mẫu câu trên được dùng để khẳng định rằng điều mình nói không phải thật lòng mà chỉ ...

TỪ VỰNG VỀ CÁC LOẠI TRÁI CÂY
 • 20 T 5 2016
 • 0

TỪ VỰNG VỀ CÁC LOẠI TRÁI CÂY

과일: hoa quả포도: quả nho청포도: nho xanh건포도: nho khô토마토: quả cà chua바나나: quả chuối호두: quả hồ đào (óc chó)사과: quả táo배: quả lê딸기: dâu tây검은딸기(산딸기): ...

MỘT SỐ CÂU CHỬI CỦA NGƯỜI HÀN QUỐC
 • 19 T 5 2016
 • 0

MỘT SỐ CÂU CHỬI CỦA NGƯỜI HÀN QUỐC

바보야 (pa pô ya) = Đồ ngốc 변태야 (pyon the ya) = Đồ biến thái 곶가라 (kôt ka ra) ,가죽어 (ka chu ko)= Đi chết đi 개세끼야 (ke sê kki ya) = Đồ chó con 개놈(ke nôm) = Đồ ch&o ...

How to say
 • 18 T 5 2016
 • 0

How to say "I WILL GIVE YOU A RIDE" in Korean ...

데려다 줄게요 (Anh sẽ đưa em về)[Đề-ryơ-đa-dul-ghề-yồ] Mẫu câu trên được sử dụng để thể hiện ý chí chắc chắn sẽ đưa ai đó đi đâu. 데려다 주다 đi cùng đến một địa ...

Đăng ký nhận tư vấn