Bài Học

IELTS SPEAKING - BIG CITY and COUNTRYSIDE
 • 18 T 12 2015
 • 0

IELTS SPEAKING - BIG CITY and COUNTRYSIDE

BIG CITY and COUNTRYSIDE - Chúng mình cùng nghiên cứu tiếp các vấn đề của thành phố so với nông thôn nhé ^^ 1– What type of people li ...

IELTS SPEAKING - DESCRIBE A Website
 • 16 T 12 2015
 • 0

IELTS SPEAKING - DESCRIBE A Website

‪#‎IELTSSPEAKING‬# Các mem thân mến hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau phân tích đề nói khá dễ trong bài thi IELTS - miê ...

Ngày lễ
 • 14 T 12 2015
 • 0

Ngày lễ

‪#‎안녕BECers‬ Ngày 11 tháng 11, là ngày lễ "Pepero Day" Hàn Quốc. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa c ...

Mỗi ngày 1 thành ngữ tiếng Hàn
 • 14 T 12 2015
 • 0

Mỗi ngày 1 thành ngữ tiếng Hàn

‪#‎안녕BECers‬ 침을 삼키다 /ch'im-mưl-sam'kh'i-ta/: nuốt nước bọt. Ngoài việc được dùng với đúng nghĩa đen thì thành ngữ này còn được dùng một c&a ...

Từ vựng IELTS - Housing & Accommodation
 • 14 T 12 2015
 • 0

Từ vựng IELTS - Housing & Accommodation

[Vocabulary: Housing and accommodation] - Chủ đề từ vựng nhà ở Câu hỏi về nơi ở rất thường gặp ở Part 1 và Part 2 của IELTS Speaking. Trong Part 1, câu hỏi có thể l ...

EXTREME ADJECTIVES
 • 14 T 12 2015
 • 0

EXTREME ADJECTIVES

*** EXTREME ADJECTIVES *** Có một số tính từ trong tiếng Anh có thể sắp xếp theo mức độ ví dụ như tính từ chỉ độ lạnh: a little cold, rather cold, very cold. (chỉ t ...


Đăng ký nhận tư vấn