Bài Học

Từ vựng về chủ đề mua bán
  • 18 T 5 2016
  • 0

Từ vựng về chủ đề mua bán

  Khi đi mua hàng (Shopping), chúng ta có các nhóm từ vựng như sau:- the price: giá cả- a price tag: nhãn ghi giá tiền của sản phẩm- dis ...

Từ vựng về chủ đề tiền tệ
  • 18 T 5 2016
  • 0

Từ vựng về chủ đề tiền tệ

Trong ảnh này, từ vựng về tiền tệ được chia làm ba nhóm chính: Động từ liên quan đến Tiền, Tiền mặt và Ngân hàng.     Trong động từ ...

Phân biệt Beat với Hit
  • 17 T 5 2016
  • 0

Phân biệt Beat với Hit

BEAT or HIT Eg: I beat him with a stick / Tôi lấy gậy đánh nó. OR: I hit him with my hand / Tôi lấy tay đánh nó.   Cả 2 động từ trên đều c ...

Đăng ký nhận tư vấn