Bài Học

IELTS IDIOMS
  • 24 T 11 2015
  • 0

IELTS IDIOMS

Dưới đây là 5 thành ngữ phổ biến mà người Mỹ hay dùng. Chắc chắn các bạn sẽ ứng dụng được những thành ngữ này vào giao tiếp hàng ng ...

Đăng ký nhận tư vấn