Bài Học

  • 29 T 3 2016
  • 0

"여우비" nghĩa là gì? :3

‪#‎안녕BECers‬ Những cơn mưa bất chợt ập đến trong ngày nắng được gọi là "mưa bóng mây". Trong tiếng Hàn, "여우비" là biểu hiện chính xác của nhữn ...

#TOEIC# Phân biệt 'ENVY' và 'JEALOUS'
  • 29 T 3 2016
  • 0

#TOEIC# Phân biệt 'ENVY' và 'JEALOUS'

‪#‎COMMONMISTAKES‬# Phân biệt 'ENVY' và 'JEALOUS'  Cùng được dịch là "ghen tị" nhưng "envy" tỏ lòng ngưỡng mộ còn "jealous" thể hiện sự ghen tuô ...

Đuôi từ ‘-고 싶다’: muốn :3
  • 29 T 3 2016
  • 0

Đuôi từ ‘-고 싶다’: muốn :3

‪#‎안녕BECers‬ Đuôi từ ‘-고 싶다’: muốn Đuôi từ ‘-고 싶다’ được sử dụng để thể hiện một mong muốn của chủ ngữ và được sử dụng với động từ hành động. Chủ ...

Đăng ký nhận tư vấn