Bài Học

IELTS VOCABULARY: DESCRIBE A LANGUAGE
  • 23 T 9 2018
  • 0

IELTS VOCABULARY: DESCRIBE A LANGUAGE

Are you a bilingual student or multilingual student? Are you interested in linguistics? Các bạn có thể nói được hai ngôn ngữ (bilingual) không hay các bạn c&oac ...

NHỮNG TỪ MƯỢN TIẾNG PHÁP PHỔ BIẾN
  • 15 T 9 2018
  • 0

NHỮNG TỪ MƯỢN TIẾNG PHÁP PHỔ BIẾN

Cũng giống như Tiếng Việt, Tiếng Anh cũng mượn từ của các ngôn ngữ khác, đặc biệt là Tiếng Pháp. Các cụm từ này thường có cách viết v&agra ...

IELTS SPEAKING PART 3: PREDICTING QUESTIONS
  • 14 T 9 2018
  • 0

IELTS SPEAKING PART 3: PREDICTING QUESTIONS

Trong part 3 của phần thi nói IELTS, các giám khảo rất hay đưa ra các câu hỏi về dự đoán tương lai. Đa số các thí sinh hoàn to&a ...

Đăng ký nhận tư vấn