Bài Học

TOP 5 CUỐN SÁCH NÊN CÓ KHI HỌC IELTS
  • 21 T 12 2018
  • 0

TOP 5 CUỐN SÁCH NÊN CÓ KHI HỌC IELTS

Bạn đang tự luyện thi IELTS tại nhà ? Mục tiêu của bạn là 6.5. Bạn đang băn khoăn giữa hàng ngàn tư liệu cũng như sách Ielts nên học cuốn nào ...

IELTS SPEAKING PART 1: Let's talk about TREES
  • 18 T 12 2018
  • 0

IELTS SPEAKING PART 1: Let's talk about TREES

IELTS SPEAKING PART 1: Let's talk about TREES - là một trong những Topic khá phổ biến của Part 1 trong chủ đề Plant.Hầu hết các câu hỏi cho phần nà ...

IELTS SPEAKING PART 1: NEWS & MAGAZINES
  • 16 T 12 2018
  • 0

IELTS SPEAKING PART 1: NEWS & MAGAZINES

IELTS SPEAKING PART 1: NEWS & MAGAZINES -Cũng như các topic trước, đối với Part 1, topic News & Magazines vô cùng quen thuộc và lặp lại trong nhiều bài thi n& ...

IELTS SPEAKING PART 1: Let's talk about FOOD
  • 15 T 12 2018
  • 0

IELTS SPEAKING PART 1: Let's talk about FOOD

IELTS SPEAKING PART 1: Let's talk about FOOD Part 1 trong hầu hết các bài thi Speaking là phần khá dễ nhằn, bởi nó như một phần Warm up cho c&aa ...

Đăng ký nhận tư vấn