Chi tiết sự kiện

Cấu trúc câu dùng để làm rõ và xác nhận thông tin trong tiếng Anh

Cấu trúc câu dùng để làm rõ và xác nhận thông tin trong tiếng Anh

Clarifying phrases and questions (Làm rõ thông tin)

 • Would you mind repeating that/ going over that again for me?

Phiền bạn nhắc lại được không?

 • Sorry, could I ask you to give me those details again?

Xin lỗi, bạn có thể lặp lại được không?

 • Could you explain/ clarify what you meant by/ when you said…?

Bạn có thể giải thích/ làm rõ ý …

 • And the date was…?

Vậy vào ngày…

 

Confirming phrases and questions (Xác nhận thông tin)

 

 • So that’s nine o’clock on Thursday, then.

Vậy chốt là vào 9 giờ ngày thứ 6.

 • Let me see if/ make sure I understood you correctly. You’re saying…

Để mình xác nhận lại ý của bạn nhé. Ý bạn là…

 • Is that right/ correct?

Điều đó có đúng/ chính xác không?

 • Can I just check that?

Tôi có thể xác nhận lại không?

 • I’d just like to confirm that.

Tôi muốn xác nhận lại.

Correcting misunderstandings (Sửa lại thông tin nhầm lẫn)

 • No, I meant to say that/ what I meant was…

Không, ý tôi là…

 • Not quite, it’s…

Không hẳn,…

 • Well, actually, what I said/ meant was…

Thật ra tôi muốn nói là…

 • Not exactly, I said that…

Không phải, ý tôi là…

 

Hãy cùng Cập nhật thông tin lớp học và nhiều bài học thú vị tiếng Anh qua trang facebook của BEC qua link sau các bạn nhé www.facebook.com/BEC.edu.vn
- Các bài học tiếng Hàn qua trang facebook: www.facebook.com/letspeakKorea
====================
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trung tâm Bright Education Centre
Số 57, ngõ 295 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline - Ms Thao - 0987.905.529
Website: www.bec.edu.vn
Email: phuongthaobec@gmail.com

Bình luận:

Họ tên:

Đăng ký nhận tư vấn