" />

Chi tiết sự kiện

 Nói

Nói " TÔI SẼ KHAO BẠN" trong tiếng Hàn thế nào?

제가 쏘겠습니다 (Tôi sẽ khao)
[Dề-ca-sô-ghết-sưm-ni-đà]

Câu trên là câu nói thể hiện ý muốn sẽ thết đãi ai đó, thường là món ăn.

제가 Tôi

쏘겠습니다 = 쏘다 khao + yếu tố chỉ ý chí nhất định sẽ làm gì đó –겠

+ đuôi câu kính trọng –습니다

* 쏘다 là viết tắt của cụm 한턱을 쏘다 = 한턱을 내다 (khao)

한턱 내다 khao
한 một + 턱 chầu khao, bữa khao + 내다 trả

Cách diễn đạt

* Cách diễn đạt “Tôi sẽ khao” với các dạng kính ngữ

(Dùng 한턱 내다 hoặc 내다)

Kính trọng 제가 한턱 내겠습니다.

Kính trọng thân mật 제가 낼게요.

Thân mật 내가 낼게.

* Cách nói “Hãy khao đi”

Dạng kính trọng thân mật 한턱 쏴요.

Dạng thân mật 한턱 쏴

* Cách nói khác khi muốn đãi ai đó ăn gì “Tôi sẽ mua”

Sử dụng động từ 사다 mua

Dạng kính trọng thân mật 제가 살게요.

Dạng thân mật 내가 살게.

* Diễn đạt cụ thể “khao vì lý do gì”

승진 thăng chức + 턱 bữa khao

승진턱 bữa khao thăng chức

승진턱(을) 내다/쏘다 khao thăng chức

합격 đỗ, trúng + 턱 합격턱 bữa khao trúng tuyển

합격턱 내다/쏘다 khao trúng tuyển

승리 chiến thắng + 턱 승리턱 bữa khao chiến thắng

승리턱 내다/쏘다 khao chiến thắng

===============================
BEC luôn đồng hành cùng các bạn. 오늘도 화이팅합시다 ~^ㅠ^~

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung tâm Bright Education Centre
Số 57, ngõ 295 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline - Ms Thao - 0987.905.529
Facebook: Trang Sweetie, Melody Kim
Website: www.bec.edu.vn
Email: phuongthaobec@gmail.com

Hãy cùng Cập nhật thông tin lớp học và nhiều bài học thú vị tiếng Anh qua trang facebook của BEC qua link sau các bạn nhé www.facebook.com/BEC.edu.vn
- Các bài học tiếng Hàn qua trang facebook: www.facebook.com/letspeakKorea
====================
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trung tâm Bright Education Centre
Số 57, ngõ 295 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline - Ms Thao - 0987.905.529
Website: www.bec.edu.vn
Email: phuongthaobec@gmail.com

Bình luận:

Họ tên:

Đăng ký nhận tư vấn