Chi tiết sự kiện

Types of Books (Từ vựng tiếng anh về thể loại sách)

Types of Books (Từ vựng tiếng anh về thể loại sách)

1/ Textbook  /ˈtɛkstbʊk/: Sách giáo khoa

Example: A science text book. 

2/ Magazine /ˈmæɡəˌzin/: Tạp chí (phổ thông).

Example: She has written articles for several women's magazines.

3/ Autobiography  /ˌɔt̮əbaɪˈɑɡrəfi/: Cuốn tự truyện.

Example: Tony Blair's autobiography was a bestseller.

4/ Journals /'dʤə:nl/: tạp chí, báo hàng ngày.

Example: A medical/trade journal.

5/ Encyclopedia /ɪnˌsaɪkləˈpidiə/: Bách khoa toàn thư

Example: The Cambridge Encyclopedia of Language

6/ Thriller /ˈθrɪlər/: Sách trinh thám

Example: It's described here as a taut psychological thriller.

7/ Dictionary  /ˈdɪkʃəˌnɛri/: Từ điển.

8/ Short story  /ʃɔrt ˈstɔri/: Truyện ngắn.

9/ Cookery book  /ˈkʊkəri bʊk/: Sách hướng dẫn nấu ăn.

10/ Nonfiction  /ˌnɑnˈfɪkʃn/: Sách viết về người thật việc thật.

11. Science fiction book  /ˈsaɪəns ˈfɪkʃn bʊk/: Sách khoa học viễn tưởng.

12/ Novel  /ˈnɑvl/: Tiểu thuyết.

13/ Picture book  /ˈpɪktʃər bʊk/: Sách tranh ảnh.

14/ Reference book  /ˈrɛfrəns bʊk/: Sách tham khảo.

15/ Comic  /ˈkɑmɪk/: Truyện tranh.

16/ Poem  /ˈpoʊəm/: Thơ. 

17/ Romance /rə'mæns/: Lãng mạn.

18/ Hardcover  /ˈhɑrdˌkʌvər/: Sách bìa cứng.

19/ Horror (a) /'hɔrə/: Kinh dị.

20/ Paperback  /ˈpeɪpərbæk/: Sách bìa mềm.

21/ Exercise book  /ˈɛksərˌsaɪz bʊk/: Sách bài tập.

22/ Action and Adventure /'ækʃn ænd əd'ventʃə/: Hành động và phiêu lưu.

23/ Foreign language /'fɔrin 'læɳgwidʤ/ : Ngoại ngữ.

24/ Psychology /sai'kɔlədʤi/: Tâm lý học. 

Thân,

BEC team. 

Hãy cùng Cập nhật thông tin lớp học và nhiều bài học thú vị tiếng Anh qua trang facebook của BEC qua link sau các bạn nhé www.facebook.com/BEC.edu.vn
- Các bài học tiếng Hàn qua trang facebook: www.facebook.com/letspeakKorea
====================
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trung tâm Bright Education Centre
Số 57, ngõ 295 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline - Ms Thao - 0987.905.529
Website: www.bec.edu.vn
Email: phuongthaobec@gmail.com

Bình luận:

Họ tên:

Đăng ký nhận tư vấn