LIME vs LEMON?
  • 31 T 5 2016
  • 0

LIME vs LEMON?

LIME /laɪm/: - a round fruit containing a lot of juice that is sour like a lemon but smaller and green, or the small tree on which this fruit grows LEMON /ˈlem.ən/ - an oval fruit that has a thick, y ...

Từ vựng về chủ đề mua bán
  • 18 T 5 2016
  • 0

Từ vựng về chủ đề mua bán

  Khi đi mua hàng (Shopping), chúng ta có các nhóm từ vựng như sau:- the price: giá cả- a price tag: nhãn ghi giá tiền của sản phẩm- dis ...

Từ vựng về chủ đề tiền tệ
  • 18 T 5 2016
  • 0

Từ vựng về chủ đề tiền tệ

Trong ảnh này, từ vựng về tiền tệ được chia làm ba nhóm chính: Động từ liên quan đến Tiền, Tiền mặt và Ngân hàng.     Trong động từ ...

Quy tắc đánh dấu trọng âm cơ bản
  • 12 T 5 2016
  • 0

Quy tắc đánh dấu trọng âm cơ bản

Khác với tiếng Việt, tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết. Do vậy, những từ hai âm tiết trở lên trong tiếng Anh luôn có một âm tiết phát &ac ...

Chữ B được phát âm thế nào trong tiếng Anh
  • 07 T 5 2016
  • 0

Chữ B được phát âm thế nào trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, bạn bắt gặp chữ B thường được viết là B, nhưng đôi khi được viết BB liền nhau. Nhưng dù viết với một chữ B hay cả hai chữ B liền nhau thì B vẫn được ph&aac ...

Đăng ký nhận tư vấn