Cách sử dụng In - On - At
  • 13 T 4 2016
  • 0

Cách sử dụng In - On - At

      1. Cách sử dụng IN   Phần đỉnh của phễu (đáy tam giác) là giành cho giới từ In – chỉ những thứ lớn nhất, chung chung n ...

Phân biệt 'need', 'have to' và 'must'
  • 04 T 4 2016
  • 0

Phân biệt 'need', 'have to' và 'must'

Mỗi từ trên có nhiều cách dùng và từ loại. Bài viết chỉ đề cập đến những điểm khác nhau giữa ba động từ trong trường hợp nói về "necessity"  ...

MỘT SỐ CỤM TỪ THỘNG DỤNG VỚI
  • 21 T 12 2015
  • 0

MỘT SỐ CỤM TỪ THỘNG DỤNG VỚI

MỘT SỐ CỤM TỪ THỘNG DỤNG VỚI "AT" (PHẦN 1) - các em đặc biệt chú ý cách tổng kết như bên dưới luôn dễ nhớ hữu hiệu :3------------------------------------------- ...

CÁC MẪU CÂU VỚI TO BE
  • 10 T 12 2015
  • 6

CÁC MẪU CÂU VỚI TO BE

‪#‎COMMUNICATION‬# CÁC MẪU CÂU VỚI TO BE - cực dễ nhớ nên mem có thể thuộc được luôn đấy :)) 1- Be careful! – Hãy cẩn trọng ! 2- Be good! – H&a ...

Đăng ký nhận tư vấn