10 câu giao tiếp tiếng Hàn thông dụng nhất bỏ túi
 • 07 T 6 2016
 • 0

10 câu giao tiếp tiếng Hàn thông dụng nhất bỏ ...

1- 감사합니다(Kamsahamnida): Cám ơn 2- 고맙습니다.(Ko map seum ni da): Cám ơn 3- 미안합니다(Mianhamnida): Xin lỗi죄송합니다.(Jwe song ham ni da): Xin lỗi 4- 실례합니다.(Sil lye ham ni da: Khi muốn hỏi ai đi ...

How to say
 • 03 T 6 2016
 • 0

How to say "BE CAREFUL" in Korean?

조심해 (Cẩn thận đấy)[Dồ-sim-hè] Mẫu câu trên thường được dùng để dặn dò, bảo đối phương hãy cẩn thận với việc gì hay cái gì đó. 조심 ...

Một số từ vựng ứng dụng trong văn phòng bằng tiếng Hàn (part1)
 • 03 T 6 2016
 • 0

Một số từ vựng ứng dụng trong văn phòng bằng ...

1 : 사무실----- ▶xa mu sil ----- ▶văn phòng2 : 경리부----- ▶ciơng ni bu ----- ▶bộ phận kế tóan3 : 관리부----- ▶coan li bu ----- ▶bộ phận quản lý4 : 무역부----- ▶mu iớc bu----- ▶ bộ phận xuất ...

CÁC TỪ ĐỂ HỎI TRONG TIẾNG HÀN
 • 01 T 6 2016
 • 0

CÁC TỪ ĐỂ HỎI TRONG TIẾNG HÀN

1-W hat - cái gì - 무엇 VD: 이것은 무엇입니까? Đây là cái gì? 2- Where - ở đâu - 어디 VD: 여기가 어디입니까? Đây là đâu? 3- Who - ai - 누가 - 누구 VD: ...

Một vài mẫu câu giao tiếp
 • 26 T 5 2016
 • 0

Một vài mẫu câu giao tiếp

이것은 압수 입니다. Cái này là tịch thu.이것을 가지고 들어가면 안됩니다. Không được mang cái này vào.이것을 꼭 준비해 주세요 Nhất định phải chuẩn bị cái này.이곳은 무료입니다. Ở ...

 How to say SLOW DOWN in Korean?
 • 25 T 5 2016
 • 0

How to say SLOW DOWN in Korean?

천천히 먹어. (Ăn từ từ thôi.) [Chơn-chơn-hi-mơ-gơ.] Mẫu câu trên được dùng để bảo đối phương ăn từ từ một món nào đó. 천천히 từ từ / chậm chạp 먹다 ăn 천천히 먹어. ...

How to say
 • 25 T 5 2016
 • 0

How to say " I CAN'T BELIEVE IT" in Korean?

믿기지가 않아요. (Không thể tin được.) [Mit-ki-ji-ga-ana-yô.] Mẫu câu trên được dùng khi thể hiện cảm xúc ngạc nhiên về một việc khó tin đã xảy ra ...

Cấu trúc: 에 있습니다
 • 24 T 5 2016
 • 0

Cấu trúc: 에 있습니다

* 에 ~ là tiểu từ đứng sau danh từ chỉ nơi chốn, khi đi kèm với cụm 있습니다 ~ CÓ/ 없습니다 ~ KHÔNG CÓ sẽ có nghĩa là Ở, chỉ sự tồn tại của người hoặc vật tại n ...

How to say WHAT TIME IS IT? in Korean?
 • 24 T 5 2016
 • 0

How to say WHAT TIME IS IT? in Korean?

몇시예요? (Mấy giờ rồi?)[Miệt-si-yề-yố] Mẫu câu trên được dùng để hỏi về giờ giấc. Cùng học cách phân tích như sau: 몇 mấy시 giờ * 몇 + 시 + (이)에요 dạng th&ac ...

How to say JUST KIDDING in Korean?
 • 22 T 5 2016
 • 0

How to say JUST KIDDING in Korean?

농담이야 (Tôi đùa đấy)[Nông-đa-mi-yà] Mẫu câu trên được dùng để khẳng định rằng điều mình nói không phải thật lòng mà chỉ ...

Đăng ký nhận tư vấn