• 19 T 1 2016
 • 0

"공자 앞에서 문자 쓴다" là gì?

‪#‎안녕BECers‬ "공자 앞에서 문자 쓴다" /kong-ja-ap-ê-so-mun-ja-ssưn-ta/: viết chữ trước Khổng Tử. 공자: Khổng Tử앞: trước문자(를) 쓰다: viết chữ Dùng trong trường hợp ám chỉ một ai đó, ...

9 câu giao tiếp tiếng Hàn thông dụng
 • 19 T 1 2016
 • 0

9 câu giao tiếp tiếng Hàn thông dụng

9 câu giao tiếp tiếng Hàn thông dụng bạn nhất định phải biết - cùng BEC học nhé các mem: 1.저는 바빠요. /chơ-nưn –ba-ba-yô/ Tôi bận. 2.좋아요! /ch&o ...

시작이 반이다 là gì? :3
 • 15 T 1 2016
 • 0

시작이 반이다 là gì? :3

‪#‎안녕BECers‬ 시작이 반이다 /si-jak-ki-pan-i-ta/ : Bắt đầu đã là cả một nửa, đầu xuôi đuôi lọt. (Taking initiative is a half of work.) Câu này dùng trong tr ...

눈코 뜰 새가 없다 là gì? :3
 • 15 T 1 2016
 • 0

눈코 뜰 새가 없다 là gì? :3

‪#‎안녕BECers‬ 눈코 뜰 새가 없다 /nun-kh'o-ttưl-se-ka-op-ta/: Không có thời gian để mở mắt mũi. Câu này dùng để diễn tả hoàn cảnh, trạng thái bận túi ...

 • 14 T 1 2016
 • 0

"간이 크다" là gì? :3

#‎안녕BECers‬ Khi muốn nói đến sự liều lĩnh, táo tợn, dám làm những việc nguy hiểm mà không biết sợ, người Việt Nam thường dùng những tính từ n ...

Cách khen ngợi 1 ai đó trong tiếng Hàn :3
 • 14 T 1 2016
 • 0

Cách khen ngợi 1 ai đó trong tiếng Hàn :3

‪#‎안녕BECers‬ 3 cách khen ngợi một ai đó trong tiếng Hàn chúng mình cùng học với BEC nhé. 1- 당신은 친절하군요./tang-si-nưn-ch'in-jol-ha-kun-yô/Bạn t ...

Đăng ký nhận tư vấn