Tin tức

Trật tự tính từ trong tiếng Anh
  • 11 T 4 2016
  • 0

Trật tự tính từ trong tiếng Anh

Trật tự tính từ trong tiếng Anh có những quy tắc riêng khiến cho người học gặp khó khăn khi sử dụng đặc biệt khi có nhiều tính từ liền nhau. Vậy làm thế ... Xem thêm

Đăng ký nhận tư vấn