Tin tức

Phân biệt Photo, image và picture
  • 14 T 3 2016
  • 0

Phân biệt Photo, image và picture

  Photo Danh từ: Viết tắt của photograph. Ý nghĩa: hình ảnh do máy chụp hình ghi lại.   Ví dụ: On this vacation, I have many photographs taken on th ... Xem thêm

Đăng ký nhận tư vấn