Bài Học

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : TONGUE IN CHEEK

  TONGUE IN CHEEK = có một từ mới là “CHEEK” nghĩa là cái má. Thành ngữ này để chỉ một lời nói đùa và có ý mỉa mai.   ...

Xem thêm

IELTS SPEAKING - Can children learn something ...

Topic TOYS đang được hỏi lại ở quý 1/2021, IELTS Speaking mà đặc biệt ở part 3, bạn sẽ bị hỏi rất nhiều câu hóc búa về TOYS - đồ chơi, và câu hỏi ở ti&ec ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : IN A HURRY Synonyms - HURR ...

Topic của IELTS SPeaking part 1 đang yêu cầu bạn tả về sự vội vã HURRY khá thú vị, để nói tốt topic này chúng mình cùng IELTS Trangbec học ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : SHAPE UP OR SHIP OUT

  SHAPE UP OR SHIP OUT = yêu cầu ai đó chỉnh đốn lại hành vi, biểu hiện của bản thân, nếu không sẽ bị loại bỏ, đuổi khỏi nơi đang làm việc! Exampl ...

Xem thêm

IELTS SPEAKING: IS FARMING IMPORTANT? 5 golde ...

Topic FARMING đang được hỏi ở quý 1 khiến nhiều bạn khá điêu đứng vì đa phần các bạn sống ở thành phố hầu như không nghĩ đến FARMING bao gi ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : 10 common HIGHLY collocati ...

Nguyên tắc cơ bản là chúng mình hãy luôn đặt 1 trạng từ lên trước ADV rồi kèm theo là 1 tính từ ADJECTIVE đằng sau hoặc 1 động từ (Ve ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : DRINK LIKE A FISH

  DRINK LIKE A FISH  = uống rượu như nước lã (người Việt mình ví với “nước” còn người Anh lại ví với con cá, thú vị thực sự) ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : 11 popular IDIOMS with BIG ...

Nếu bạn vẫn chưa biết cách nói cực phổ biến GO BIG OR GO HOME hay GET THE PICTURE (hiểu cái gì) thì content bên dưới càng cần dành cho bạn   Việc học các idiom theo chủ đề nhỏ cũng giúp bạn nhớ được ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: 9 popular BABY Idioms - 9 t ...

Song song với các bài học giúp bạn có thật thêm nhiều ý tưởng để ngày càng giúp cho bài nói IELTS Speaking thật chuẩn v ...