Bài Học

Xem thêm

IELTS SPEAKING: Ideas for IELTS speaking part ...

Describe an energetic person you know   You should say: who this person is how you know this person why you think this person is energetic and explain how you feel a ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: 9 daily native phrases/idio ...

Việc học theo các chủ đề, cũng như các cụm thông dụng mỗi ngày một chút sẽ giúp bạn có vốn từ vựng cực chắc và sẽ thấy được sự tiến bộ ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: 5 advanced BEAUTIFUL Englis ...

Khi miêu tả về sắc đẹp của một ai đó, nếu bạn còn chưa dùng các từ như RADIANT hay ENCHANTING hay CAPTIVATING… thì hãy năng ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: BEHAVES BADLY SYNONYMS - cá ...

1. Misbehave (v) /ˌmɪs.bɪˈheɪv/: to behave badly: hư Example: I was always getting in trouble for misbehaving at school.     2. Disobedient (a) /ˌdɪs.əˈbi ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: TILL THE COWS COME HOME

  TILL THE COWS COME HOME: for a long time - trong một khoảng thời gian dài (cho đến khi con bò vào chuồng)   Đây cũng là cách nói ...

Xem thêm

IELTS SPEAKING PART 2: Describe a series you ...

Bạn có đang cuồng vì bộ phim hài lãng mạn như mơ "EMILY IN PARIS"? Bạn là fan của Lily Collins sau khi xem xong bộ phim LOVE ROSIE nổi tiếng 1 thời? Nhìn ch ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: HAPPY FAMILY IDIOMS/colloca ...

HAPPY FAMILY IDIOMS/collocations - các thành ngữ và cụm từ thông dụng để miêu tả “Describe a family (not your own) which you like and ha ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Common NUTS Vocabulary - từ ...

Thi thoảng chúng mình cũng cần học lại các từ vựng thông dụng, cơ bản hàng ngày mà mình tiếp xúc mà vẫn chưa biết tiếng Anh gọi l&a ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: IDIOMS for EXCITED & IMPRES ...

Xu thế các bài thi nói IELTS SPEAKING ngày càng hỏi về trải nghiệm nhiều hơn, chứ không hỏi bạn quá nhiều về mô tả đồ vật, sự vật thông thườ ...