Bài Học

Xem thêm

IELTS SPEAKING -MUSEUM FACILITIES - What do m ...

Cùng IELTS Trangbec tìm hiểu content tuyệt vời bên dưới chúng mình đã cất công tìm tòi biên soạn để giúp bạn lấy đượ ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : Have a very low opinon of ...

  Have a very low opinon of sb’s abilities = not think much of sb/sth: ko đánh giá cao ai đó! (cách nói cực tự nhiên cả nhà nên &aac ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : Devil in disguise

Devil in disguise = “ác quỷ cải trang” Cụm từ này hàm ý miêu tả một người trông vẻ bề ngoài tốt bụng, nhân từ, rộng lượng nhưn ...

Xem thêm

FOOD NAMES IN ENGLISH: EAT THE RAINBOW

EAT THE RAINBOW  (cầu vồng dinh dưỡng)= eating foods rich in nutrients that are linked to the various colours, each having their own health benefits.   Cách nói trên hàm ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: IMAGINE / IMAGINATION synon ...

Topic IELTS Speaking mới toanh ở quý 1/2021 có hỏi bạn mô tả 1 lần mà bạn phải sử dụng trí tưởng tượng của mình cực cực thú vị. Để làm ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Swing and roundabouts'

  Swing and roundabouts' = what you lose on the swings (cái đu), you gain on the roundabouts (vòng ngựa gỗ) để mô tả một tình huống có nhiều ưu điểm cũng như ...

Xem thêm

IELTS SPEAKING - Golden BENEFITS OF BEING AMB ...

Topic AMBITION vẫn đang được hỏi ở topic cue card part 2 IELTS speaking. Đây là topic cực thú vị mà từ AMBITION - tham vọng ở đây được hiểu 1 cách tích c ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: UNUSUAL CLOTHES/COSTUME/ATT ...

Topic lạ lẫm xuất hiện khá nhiều ở quý 1/2021 về CLOTHES có yêu cầu bạn DESCRIBE A PERSON YOU THINK WEAR UNUSUAL CLOTHES khá là thú vị. Từ UNU ...

Xem thêm

IELTS SPEAKING : HAPPINESS - Top 14 simplest ...

Topic HAPPINESS đang được hỏi ở part 1 quý 1/2021 là 1 topic trừu tượng nhiều bạn không biết trả lời sao cho hay. Trong topic này chúng mình sẽ hay gặp phải c& ...