Bài Học

Xem thêm

‪‎IELTS SPEAKING‬: FLOWER TOPIC - chủ đề từ v ...

1. Do you like flowers? => I love roses because they are one of the most enduring symbols of love and appreciation. They also have a sweet and delicate fragrance that ease my mind. (Enduring: las ...

Xem thêm

28 từ vựng tiếng Hàn chỉ nơi chốn phổ biến

1 은행 ngân hàng2 학교 trường học3 병원 bệnh viện4 도서관 thư viện5 극장 nhà hát6 영화관 Rạp chiếu phim7 회사 công ty8 공장 công xưởng, nhà máy9 헬스장 nơi ...

Xem thêm

Mẫu Câu Phỏng Vấn Du Học & Xin Việc Bằng Tiến ...

1.이름이 뭐 예요? Tên bạn là gì?2.어디에서 살아요? Bạn đang sống ở đâu?3.몇 살이에요? Bạn bao nhiêu tuổi?4.부모님이 뭘 해요? Bố mẹ bạn làm gì?5.가족 소개 해보세요? Hãy giới thiệu v ...

Xem thêm

Từ vựng ứng dụng ở công ty Hàn Quốc (Part3)

81 : 작업복----- ▶chác ớp bốc ----- ▶áo quần bảo hộ lao động82 : 장갑----- ▶chang cáp----- ▶ găng tay83 : 기계----- ▶ci ciê----- ▶ máy móc84 : 미싱 ----- ▶mi xing----- ...

Xem thêm

10 câu giao tiếp tiếng Hàn thông dụng nhất bỏ ...

1- 감사합니다(Kamsahamnida): Cám ơn 2- 고맙습니다.(Ko map seum ni da): Cám ơn 3- 미안합니다(Mianhamnida): Xin lỗi죄송합니다.(Jwe song ham ni da): Xin lỗi 4- 실례합니다.(Sil lye ham ni da: Khi muốn hỏi ai đi ...

Xem thêm

Hướng dẫn chi tiết dạng bài NGUYÊN DO - KẾT Q ...

A- PROBLEMS/CAUSES - EFFECTS1- S + cause chaos/ havoc / a lot of damage / alarm / concern / a lot of stressE.g: Violence in films has probably caused crime to rise2- S + bring about a revolution/ tran ...

Xem thêm

Cách diễn đạt hy vọng và mong muốn trong tiến ...

1. Diễn đạt hi vọng trong tương lai “xa” Dưới đây là một vài cách diễn đạt hữu ích để nói về điều bạn mong muốn xảy ra trong cuộc đời, hoặc n&oacu ...

Xem thêm

How to say "BE CAREFUL" in Korean?

조심해 (Cẩn thận đấy)[Dồ-sim-hè] Mẫu câu trên thường được dùng để dặn dò, bảo đối phương hãy cẩn thận với việc gì hay cái gì đó. 조심 ...

Xem thêm

Một số từ vựng ứng dụng trong văn phòng bằng ...

1 : 사무실----- ▶xa mu sil ----- ▶văn phòng2 : 경리부----- ▶ciơng ni bu ----- ▶bộ phận kế tóan3 : 관리부----- ▶coan li bu ----- ▶bộ phận quản lý4 : 무역부----- ▶mu iớc bu----- ▶ bộ phận xuất ...