Hôm nay, BEC xin giới thiệu với các bạn một cuốn sách rất hữu ích cho việc học Ielts. Đó là cuốn Ielts Simulation bao gồm các bài test nhằm giúp các bạn có thể biết trước được format 1 dạng đề thi trước khi bưỡc vào kì thi thật. Qua cuốn sách này, các bạn cũng sẽ được trải nghiệm các dạng bài có thể gặp trong bài thi. 

Trong mỗi bài test bao gồm đầy đủ bốn kỹ năng: Listening, Reading, Writing and Speaking. Các bạn nên in ra và luyện tập kèm theo với phiếu Answer Sheet, làm bài trong thời gian giới hạn giống như đi thi thật và tự kiểm tra, chấm đáp án cho mình. 

Để có thể tự chấm điểm được cho mình thì các bạn có thể GOOGLE các từ khóa Answer Sheet for IELTS và Thang điểm cho IELTS Listening và Reading nha 

 

LINK DOWNLOAD: IELTS SIMULATION TEST