Bài học giao tiếp

Xem thêm

Cấu trúc câu dùng để làm rõ và xác nhận thông ...

Clarifying phrases and questions (Làm rõ thông tin) Would you mind repeating that/ going over that again for me? Phiền bạn nhắc lại được không? Sorry, could I ...

Xem thêm

Những cụm từ nói về người tốt, người xấu

Cụm từ chỉ người tốt - It couldn’t have happened to a nicer bloke/person: Anh/cô ấy đáng được hưởng điều đó. Ví dụ: Ed just got promoted to the director board. Could ...

Xem thêm

Phân biệt 'persons' và 'people'

 * Danh từ số ít "person" /ˈpɝː.sən/ dùng để chỉ bất kỳ một người nào đó. Ví dụ: - Joel is such a nice person. (Joe là một người tốt) - She&r ...

Xem thêm

4 cụm từ diễn đạt cần thiết cho giao tiếp

Dưới đây là 4 cụm cơ bản trong tiếng Anh sử dụng cho những mục đích khác nhau khi nói chuyện. * If you ask me = In my opinion: nếu bạn hỏi, theo tôi Cụm ...

Xem thêm

Thành ngữ có tên các quốc gia trong Tiếng Anh

  Nhiều thành ngữ có chứa tên đất nước và con người nhưng lại không hề liên quan hay mang nghĩa xấu nói về các quốc gia hay dân ...

Xem thêm

Những từ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh (Bài 3)

1. Beside vs Besides  -  Beside ( giới từ chỉ nơi chốn): bên cạnh VD: The house was beside the Thames. - Besides ( trạng từ hoặc giới từ): ngoài ra. VD: Besides wa ...

Xem thêm

Những từ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh (Bài 2)

1. Ambivalent vs indifferent -   Ambivalent  (adj) : mâu thuẫn (được sử dụng khi chúng ta không chắc chắn về cảm giác của mình về một điều g&igrav ...

Xem thêm

Những từ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh (Bài 1)

Trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, có rất nhiều từ có cách phát âm hoặc sử dụng trong câu khiến người đọc, người học nếu nhìn qua sẽ g&ac ...

Xem thêm

Cách diễn đạt hy vọng và mong muốn trong tiến ...

1. Diễn đạt hi vọng trong tương lai “xa” Dưới đây là một vài cách diễn đạt hữu ích để nói về điều bạn mong muốn xảy ra trong cuộc đời, hoặc n&oacu ...

Xem thêm

10 luật cơ bản nhấn trọng âm khi học tiếng An ...

1) Nhấn vào vần gốc đối với các từ có thêm tiền tố, hậu tố.+ Teacher [ 'ti: t∫ə]+ unhappy [ ʌnhappy] 2) Thường nhấn vào vần đầu đối với danh từ và t&iac ...

Xem thêm

LIME vs LEMON?

LIME /laɪm/: - a round fruit containing a lot of juice that is sour like a lemon but smaller and green, or the small tree on which this fruit grows LEMON /ˈlem.ən/ - an oval fruit that has a thick, y ...

Xem thêm

Từ vựng về chủ đề mua bán

  Khi đi mua hàng (Shopping), chúng ta có các nhóm từ vựng như sau:- the price: giá cả- a price tag: nhãn ghi giá tiền của sản phẩm- dis ...

Xem thêm

Từ vựng về chủ đề tiền tệ

Trong ảnh này, từ vựng về tiền tệ được chia làm ba nhóm chính: Động từ liên quan đến Tiền, Tiền mặt và Ngân hàng.     Trong động từ ...

Xem thêm

“Bỏ túi” những câu tiếng Anh giao tiếp thông ...

Bạn mong muốn nhanh chóng có thể giao tiếp tiếng Anh thì học những câu giao tiếp thông dụng sẽ là phương pháp tốt nhất vì nó khá đơn ...

Xem thêm

Quy tắc đánh dấu trọng âm cơ bản

Khác với tiếng Việt, tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết. Do vậy, những từ hai âm tiết trở lên trong tiếng Anh luôn có một âm tiết phát &ac ...