Bài học giao tiếp

Xem thêm

Top 100 thành ngữ phổ biến nhất tiếng Anh (Ph ...

  Up in the air: If a ​matter is up in the air, it is ​uncertain, often because other ​matters have to be ​decided first: lửng lơ chưa chắc vì phụ thuộc vào n ...

Xem thêm

Những cụm từ 'lạnh mà không lạnh' trong tiếng ...

    To have a snowball’s chance in hell (informal) - to have no chance of doing or having something. Thành ngữ này có nghĩa đen là "l ...

Xem thêm

5 từ rút gọn ít người biết trong tiếng Anh

Don và Doff Không phải ai cũng hiểu nghĩa của các cụm như "Don your coat" hoặc "Doff your hat", một số thì đoán nghĩa là "put on your coat" (mặc áo kho ...

Xem thêm

15 mẫu câu giúp bạn nói chuyện lịch sự hơn

Bảng sau thống kê lại những cách nói thay thế các mẫu câu thường gặp trong giao tiếp với sắc thái lịch sự hơn.   Thay vì nói H&atild ...

Xem thêm

Thành ngữ Tiếng Anh thông dụng trong cuộc sốn ...

1. Two can play that game – Ăn miếng trả miếng   2. Love is blind – Tình yêu mù quáng 3. So far so good – Mọi thứ vẫn tốt đẹp 4. Pr ...

Xem thêm

Thành ngữ Tiếng Anh thông dụng trong cuộc sốn ...

1. Don’t trouble trouble till trouble troubles you – Tránh voi chẳng xấu mặt nào. 2. Still water run deep – Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi 3. Men ...

Xem thêm

Thành ngữ Tiếng Anh thông dụng trong cuộc sốn ...

1. Better safe than sorry – Cẩn tắc vô áy náy  2. Money is the good servant but a bad master – Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che ...

Xem thêm

Cách sử dụng từ nối trong tiếng Anh

Từ nối trong tiếng Anh – linking words, hay transitions, là những từ dùng để chỉ dẫn cho người đọc, giúp quá trình ngắt câu, chuyển ý khi đọc văn ...

Xem thêm

Cách sử dụng LOOK trong tiếng Anh

-Look after: trông nom, chăm sóc.-Look about: đợi chờ.-Look for: tìm kiếm-Look about for: tìm kiếm;-Look forward to: mong đợi một cách hân hoan.-Look at: nh&igr ...

Xem thêm

Các món ăn sáng bằng tiếng Anh

Điểm danh những món ăn sáng bạn hay gặp trong khi giao tiếp tiếng Anh nè!!! Trong những món này, bạn thích ăn gì nhất nhỉ???     1. San ...

Xem thêm

Giới thiệu về sở thích của bạn

Khi gặp gỡ và giao tiếp với ai đó, việc giới thiệu về bản thân là điều cơ bản và quan trọng. Cùng xem một số câu giới thiệu về sở thích mà ...

Xem thêm

Những cách nói khác nhau về nỗi buồn

Hàng chục tính từ có thể được dùng thay thế cho "sad" với nhiều sắc thái nghĩa. Bạn có thể tham khảo bảng sau với phần diễn giải bằng tiếng Anh, qua đó ...

Xem thêm

10 cặp từ tiếng anh dễ gây nhầm lẫn nhất (tiế ...

Trước hết để phân biệt được các cặp từ, bạn phải phân biệt được từ đó thuộc loại nào (động từ, danh từ, tinh từ hay trạng từ...). Và bạn cũng nên nhớ rằng ...

Xem thêm

7 cách nói khác nhau của 'walk'

"Walk" là động từ có nghĩa đi bộ - di chuyển bằng chân với tốc độ chậm rãi. Tuy nhiên, chúng ta thường muốn miêu tả hành động này với nhiều ...

Xem thêm

50 mẫu câu tiếng anh thông dụng trong giao ti ...

♦ There is no stoping you ♦ ___ bó tay2. ♦ That's pretty weak ♦ ___ thật quá vô lý3. ♦ An eye for an eye, a tooth for a tooth ♦ ___ ăn ...