Bài học giao tiếp

Xem thêm

Diễn tả cảm giác sợ hãi bằng Tiếng Anh

Ví dụ: I’m scared. Tôi sợ.   I get scared when I’m alone at night. Tôi thấy sợ khi tôi ở một mình vào buổi tối.   It’s frighte ...

Xem thêm

9 từ đồng nghĩa với 'ăn' trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có rất nhiều động từ, cụm từ thể hiện hành động "ăn" ở các cấp độ khác nhau. Thay vì nhớ chúng một cách máy móc, bạn c&o ...

Xem thêm

Những từ vựng được dùng nhiều với nghĩa bóng ...

‪#‎COMMUNICATION‬# Những từ vựng được dùng nhiều với nghĩa bóng - mem biết bao nhiêu từ trong số 5 từ dưới đây  "Hot" bên cạnh nghĩa "nhiệt độ cao" còn ...

Xem thêm

‪#‎COMMUNICATION‬# Khen ai mặc đẹp trong tiến ...

‪#‎COMMUNICATION‬# Khen ai mặc đẹp trong tiếng Anh - Bạn có thể thay thế các danh từ, tính từ trong mỗi câu để áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau - ch& ...

Xem thêm

Các sắc thái nói 'Cảm ơn' :3 - WAYS TO SAY TH ...

Các sắc thái nói 'Cảm ơn' - Bạn có thể tìm hiểu về cách thể hiện lòng biết ơn của mình trong nhiều trường hợp khác nhau thay vì ch ...

Xem thêm

Cách diễn đạt ngắn gọn cho những cụm từ phức ...

Cách diễn đạt ngắn gọn cho những cụm từ phức tạp  Mem thường hay dùng cụm từ dài, phức tạp thì mới gây ấn tượng cho người đối diện rằng bạn có vốn tiếng ...

Xem thêm

#COMMUNICATION# - Những từ tiếng Anh phổ biến ...

Những từ tiếng Anh phổ biến 'mượn' của tiếng Pháp - mem đảm bảo rằng mình phát âm và dùng thật đúng những từ này nhé  1- À la ...