Bài học giao tiếp

Xem thêm

LIME vs LEMON?

LIME /laɪm/: - a round fruit containing a lot of juice that is sour like a lemon but smaller and green, or the small tree on which this fruit grows LEMON /ˈlem.ən/ - an oval fruit that has a thick, y ...

Xem thêm

Từ vựng về chủ đề mua bán

  Khi đi mua hàng (Shopping), chúng ta có các nhóm từ vựng như sau:- the price: giá cả- a price tag: nhãn ghi giá tiền của sản phẩm- dis ...

Xem thêm

Từ vựng về chủ đề tiền tệ

Trong ảnh này, từ vựng về tiền tệ được chia làm ba nhóm chính: Động từ liên quan đến Tiền, Tiền mặt và Ngân hàng.     Trong động từ ...

Xem thêm

“Bỏ túi” những câu tiếng Anh giao tiếp thông ...

Bạn mong muốn nhanh chóng có thể giao tiếp tiếng Anh thì học những câu giao tiếp thông dụng sẽ là phương pháp tốt nhất vì nó khá đơn ...

Xem thêm

Quy tắc đánh dấu trọng âm cơ bản

Khác với tiếng Việt, tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết. Do vậy, những từ hai âm tiết trở lên trong tiếng Anh luôn có một âm tiết phát &ac ...

Xem thêm

Chữ B được phát âm thế nào trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, bạn bắt gặp chữ B thường được viết là B, nhưng đôi khi được viết BB liền nhau. Nhưng dù viết với một chữ B hay cả hai chữ B liền nhau thì B vẫn được ph&aac ...

Xem thêm

Top 100 thành ngữ phổ biến nhất tiếng Anh (ph ...

Back to the drawing board - back to the beginning following an unsuccessful attempt - quay đầu lại với việc viết ý tưởng lên bảng: bắt đầu lại sau khi đã thất bại. V& ...

Xem thêm

Top 100 thành ngữ phổ biến của tiếng Anh (Phầ ...

  In touch with someone: seeing someone or communicating with someone regularly: liên lạc.  Thành ngữ này thường đi với động từ "get", "keep", "stay".&nbs ...

Xem thêm

Top 100 thành ngữ phổ biến nhất tiếng Anh (Ph ...

  Once in a blue moon: very rarely, very infrequently: thuở nào mặt trăng màu xanh - hiếm khi, hầu như không xảy ra. Ví dụ: My brother lives in France, ...

Xem thêm

Những trạng từ được dùng nhiều trong tiếng An ...

Trau dồi khả năng diễn đạt với các nhóm trạng từ phổ biến của tiếng Anh sau nhé...     Finally /ˈfaɪ.nə.li/: cuối cùng. Ba cách nói thay ...

Xem thêm

Top 100 thành ngữ phổ biến nhất tiếng Anh (Ph ...

  Up in the air: If a ​matter is up in the air, it is ​uncertain, often because other ​matters have to be ​decided first: lửng lơ chưa chắc vì phụ thuộc vào n ...

Xem thêm

Những cụm từ 'lạnh mà không lạnh' trong tiếng ...

    To have a snowball’s chance in hell (informal) - to have no chance of doing or having something. Thành ngữ này có nghĩa đen là "l ...

Xem thêm

5 từ rút gọn ít người biết trong tiếng Anh

Don và Doff Không phải ai cũng hiểu nghĩa của các cụm như "Don your coat" hoặc "Doff your hat", một số thì đoán nghĩa là "put on your coat" (mặc áo kho ...

Xem thêm

15 mẫu câu giúp bạn nói chuyện lịch sự hơn

Bảng sau thống kê lại những cách nói thay thế các mẫu câu thường gặp trong giao tiếp với sắc thái lịch sự hơn.   Thay vì nói H&atild ...

Xem thêm

Thành ngữ Tiếng Anh thông dụng trong cuộc sốn ...

1. Two can play that game – Ăn miếng trả miếng   2. Love is blind – Tình yêu mù quáng 3. So far so good – Mọi thứ vẫn tốt đẹp 4. Pr ...