Khóa Học

KHÓA HỌC PHÁT ÂM CÙNG BC EXAMINERS

Đây là KHÓA HỌC ĐỘC QUYỀN lần đầu tiên tại BEC 

Khóa học này nhằm giúp các bạn học viên sửa lỗi phát âm cơ bản của người Việt và giúp các bạn luyện tập cách phát âm như native speaker, một trong những yếu tố giúp điểm thi SPEAKING tăng cao. 

Đến với khóa học này bạn sẽ được:

        - Phát âm chuẩn giọng Anh- Anh 

        - Sử dụng thành thạo quy tắc nối âm, nuốt âm 

        - Học cách phát âm : Vowel sounds, Unstressed Vowels, Consonant sounds, Word Stress và cách ngắt nhịp trong các cuộc hội thoại với người nước ngoài

        - Phát triển kĩ năng nghe vượt trội, tăng tự tin khi giao tiếp 

        - Cải thiện giọng thuần Việt khi phát âm

        - Giao lưu, trao đổi ngôn ngữ với native speaker để nâng cao phản xạ Tiếng Anh 

        - Được đào tạo bởi Examiners đến từ Hội đồng Anh.

        - Biết sử dụng nhịp điệu, tạo cảm xúc cho cho đoạn hội thoại khi giao tiếp 

Giảng viên: Mr. Terry- Examiner of British Council 

Sĩ số lớp : 4-6 học viên/ lớp 

Thời gian học : 20 buổi/ khóa - tuần 1 buổi/2h

Học phí: 5.200.000d/ khoá

Lịch trình học: 

Lesson 1 : Introduction to the Course -  EPU Unit 1 - Sounds and Letters, EPU DI - The Phonemic Alphabet

Lesson 2 : Vowel Sounds - EPU Unit 2 - /eɪ/and /æ/ sounds

Lesson 3 : Vowel Sounds - EPU Unit 6 - /i:/ and /e/ sounds

Lesson 4 : Vowel Sounds - EPU Unit 11 - /ai/ and /i/ sounds

Lesson 5 : Vowel Sounds - EPU Unit 16 - /əʊ/ and /ɒ/ sounds

Lesson 6 : Vowel Sounds - EPU Unit 20 - /ɔɪ/ and /aʊ/ sounds

Lesson 7 : Vowel Sounds - EPU Unit 18 - /ʌ/ and /ʊ/ and /u:/ sounds

Lesson 8 :Unstressed Vowels - EPU Unit 7 - /ɪ/ and Shwa/ə/ sounds

Lesson 9 : Consonant Sounds - EPU Unit 4 - /s/ and /z/ sounds

Lesson 10 : Consonant Sounds  - EPU Unit 17 - /th/ sounds

Lesson 11 : Consonant Sounds -  EPU Unit 12 - /ʤ/ and /ʧ/ and /ʃ/ sounds

Lesson 12 : Consonant Sounds - EPU Unit 13 - /l/ and /r/ sounds

Lesson 13 : Consonant Sounds -  EPU Unit 15 - /m/ and /n/ and /ŋ/ sounds

Lesson 14 : Syllables - EPU Unit 21 - Introducing Syllables

Lesson 15 : Word Stress -  EPU Unit 22 - Introducing Word Stress

Lesson 16 : Rhythm - Sentence Stress EPU Unit 23 - Introducing Sentence Stress

Lesson 17 : Plurals- Past Tense EPU Unit 26 - Plural and other -s endings
                                               EPU Unit 27 - Adding Past Tense Endings

Lesson 18 :  Intonation, Elision - Intonation and Tag Questions - Pron File

Lesson 19 : Pronunciation test 

Lesson 20 : Conversation - EPU Unit 51 - Emphasising Important Words

Relaxed Pronunciation Pron File Activity

LÀM SAO ĐỂ ĐĂNG KÝ KHÓA LUYỆN PHÁT ÂM CÙNG EXAMINERS?

Để đăng ý và tư vấn nhanh nhất vui lòng liên hệ hotline 097905529 hoặc inbox fanpage BEC English Centre ngay hôm nay. Cùng luyện tập phát âm, nâng cao tự tin cùng BEC ngay thôi bạn ơi.