bg
bg
bg

Tìm khóa học theo mục tiêu

Xây dựng cho bạn, cho con bạn, cho những người xung quanh

Khóa Học

Hãy lựa chọn đúng khóa học mà mình cần

Bài học

Những bài học bổ ích có thể bạn đang tìm kiếm.

Read more

IELTS SPEAKING PART 2: Describe someone who is talkativ...

Topic của quý 1/2020 vẫn đang hỏi về PERSON - đề tài tả người. Bạn nào đang chuẩn bị thi tháng 3,4 tới ...

Read more

IELTS VOCABULARY: Golden Adjectives to describe UNIFORM...

Topic Clothes (uniform - đồng phục) nằm trong bộ đề dự đoán quý 1/2020. Cùng BEC tả bộ đồng phục thân t ...

Read more

IELTS VOCABULARY: Alternative ways to say somebody is N...

Để tả 1 người ki bo, kẹt xỉ - những người không bao giờ chịu chia sẻ, hay nói cách khác là họ kh ...

Read more

IELTS VOCABULARY: DISLOYAL SYNONYMS - CÁC TỪ ĐỒNG NGHĨA...

1. Disloyal (a) /ˌdɪsˈlɔɪ.əl/: not supporting someone that you should support -không trung thành& ...

Read more

BINGO - GIẢI MÃ IELTS SPEAKING PART 1,2,3 QUÝ 1/2020 (F...

  ĐỌC THỬ NGAY BINGO - GIẢI MÃ IELTS SPEAKING QUÝ 1/2020            Kh ...

Read more

IELTS VOCABULARY: ADJECTIVES & PHRASES to describe AN...

Topic quý 1 mới toanh của năm 2020 có hỏi bạn các câu hỏi liên quan đến ISLANDS (c&aacu ...

Xem thêm


Wall of Fame

Những thành viên xuất sắc của BEC đạt điểm số cao trong các kỳ thi

Khách hàng nói về chúng tôi

Những nhận xét đáng yêu của khách hàng về trung tâm