bg
bg
bg

Tìm khóa học theo mục tiêu

Xây dựng cho bạn, cho con bạn, cho những người xung quanh

Khóa Học

Hãy lựa chọn đúng khóa học mà mình cần

Bài học

Kho tài liệu phong phú, bổ ích bạn đang tìm kiếm

Read more

IELTS SPEAKING PART 2: Ideas for IELTS speaking part 2...

Topic mới toanh và khá lạ của IELTS Speaking part 2 quý 3/2020 có yêu cầu các bạn “ ...

Read more

IELTS VOCABULARY: Common DANCE idioms & phrases - các t...

Topic DANCE đang được hỏi trong quý 3 IELTS Speaking part 1 khá thú vị, bạn cùng t ...

Read more

IELTS VOCABULARY: SHORT-TERM JOB Synonyms - các từ vựng...

Topic cue card 2 mới toanh của IELTS Speaking đang hỏi bạn “Describe a job you would like to do in a foreign count ...

Read more

IELTS VOCABULARY: Alternative adjectives, collocations...

Topic mới toanh của quý 3/2020 của IELTS Speaking có đang yêu cầu bạn tả AN ENERGETIC PERS ...

Read more

IELTS SPEAKING PART 2: Describe a tradition in your cou...

Topic mới tinh của quý 3/2020, IELTS SPeaking có yêu cầu bạn tả 1 truyền thống của nước bạn - D ...

Read more

IELTS VOCABULARY: Idioms about ANGER - các thành ngữ cự...

Các idioms theo chủ đề thế này cực hữu dụng cho bạn áp dụng cho các topic mới nhất đang được hỏi ...

Xem thêm


Wall of Fame

Những thành viên xuất sắc của IELTS Trang Bec trong các kì thi với điểm số ấn tượng

Khách hàng nói về chúng tôi

Những nhận xét đáng yêu của khách hàng về trung tâm