bg
bg
bg

Tìm khóa học theo mục tiêu

Xây dựng cho bạn, cho con bạn, cho những người xung quanh

Khóa Học

Hãy lựa chọn đúng khóa học mà mình cần

Bài học

Kho tài liệu phong phú, bổ ích bạn đang tìm kiếm

Read more

IELTS VOCABULARY: MODERN HOUSES/BUILDINGS vocabulary -...

Topic gần đây IELTS hỏi khá nhiều về topic BUILDINGS, nay chúng mình tiếp tục học cách mô ...

Read more

IELTS VOCABULARY: 9 daily IDIOMS/collocations - các thà...

1. Soft landing (n) /ˌsɒft ˈlæn.dɪŋ/: an occasion when a person or vehicle comes down fro ...

Read more

IELTS VOCABULARY: 10 difficult SPELLING words - 10 từ h...

Trong quá trình chúng mình làm các bài viết hay nghe của kì thi IELTS Spea ...

Read more

IELTS VOCABULARY: 15 Other ways to say LOOK - các cách...

Với từ LOOK (nhìn), bạn có biết có vô vàn cách tả trong các văn cảnh khác n ...

Read more

IELTS VOCABULARY: Risk life and limb

Risk life and limb (liều tính mạng) = If someone risks life and limb, they do something very dangerous that may cause the ...

Read more

IELTS VOCABULARY: Other ways to say GET MARRIED & Weddi...

Cách nói thay thế tuyệt vời cho cách nói “kết hôn” và từ vựng chủ đề “W ...

Xem thêm


Wall of Fame

Những thành viên xuất sắc của IELTS Trang Bec trong các kì thi với điểm số ấn tượng

Khách hàng nói về chúng tôi

Những nhận xét đáng yêu của khách hàng về trung tâm