bg
bg
bg

Tìm khóa học theo mục tiêu

Xây dựng cho bạn, cho con bạn, cho những người xung quanh

Khóa Học

Hãy lựa chọn đúng khóa học mà mình cần

Bài học

Kho tài liệu phong phú, bổ ích bạn đang tìm kiếm

Read more

IELTS VOCABULARY: Common collocations & idioms with “SP...

1. Speak volumes = If something speaks volumes, it makes an opinion, characteristic, or situation ve ...

Read more

IELTS VOCABULARY: Go off the rails

Go off the rails = to start behaving in a way that is not generally acceptable, especially dish ...

Read more

IELTS VOCABULARY: 8 RICH & Money  collations/idioms - c...

Khi sự giàu ập đến chúng mình nói IN THE MONEY, khi chỉ ai đó cực giàu người Anh hay n&o ...

Read more

IELTS VOCABULARY: 8 THIN collocations/idioms - 8 cụm từ...

THIN mang nghĩa là mỏng hoặc gầy (với vai trò là tính từ) trong tiếng Anh. Đây là từ vựng ...

Read more

IELTS VOCABULARY: 10 everyday English Sports & Activiti...

Trong các môn thể thao chúng ta có vô vàn nhiều từ có thể nhặt ra được dùng ...

Read more

IELTS VOCABULARY: Common sayings/collocations with SHAM...

Từ SHAME trong tiếng Anh là 1 từ cực thú vị vừa là danh từ với nghĩa (sự tủi thẹn) và động từ với nghĩ ...

Xem thêm


Wall of Fame

Những thành viên xuất sắc của IELTS Trang Bec trong các kì thi với điểm số ấn tượng

Khách hàng nói về chúng tôi

Những nhận xét đáng yêu của khách hàng về trung tâm