bg
bg
bg

Tìm khóa học theo mục tiêu

Xây dựng cho bạn, cho con bạn, cho những người xung quanh

Khóa Học

Hãy lựa chọn đúng khóa học mà mình cần

Bài học

Kho tài liệu phong phú, bổ ích bạn đang tìm kiếm

Read more

gfgfd

Adjectives to describe (a piece of) FURNITURE - topic part 1 của IELTS Speaking quý 3 phần 1 có đang hỏi bạn&nb ...

Read more

IELTS VOCABULARY: AT THE DROP OF A HAT

  AT THE DROP OF A HAT = làm một việc gì đó ngay lập tức (trong nháy mắt), không c& ...

Read more

IELTS VOCABULARY: BLOOD, SWEAT AND TEARS

  BLOOD, SWEAT AND TEARS= đổ mồ hôi, sôi nước mắt để làm việc gì đó (A lot of effort an ...

Read more

IELTS VOCABULARY: Work idioms and expressions

Tiếp nối các bài học về WORK IDIOMS (các thành ngữ với từ WORK) mà IELTS Trangbec đã up ...

Read more

IELTS VOCABULARY: KEEP ME POSTED

  Keep me posted = keep me in the loop = keep me updated = keep me informed = hãy thông báo / cập nh ...

Read more

IELTS VOCABULARY: SOLITARY ACTIVITIES - các hoạt động...

1. Do yoga (n) /ˈjəʊ.ɡə/: a set of physical and mental exercises, originally from Ind ...

Xem thêm


Wall of Fame

Những thành viên xuất sắc của IELTS Trang Bec trong các kì thi với điểm số ấn tượng

Khách hàng nói về chúng tôi

Những nhận xét đáng yêu của khách hàng về trung tâm