bg
bg
bg

Tìm khóa học theo mục tiêu

Xây dựng cho bạn, cho con bạn, cho những người xung quanh

Khóa Học

Hãy lựa chọn đúng khóa học mà mình cần

Các khóa học

Những khóa học nổi bật mang lại cho bạn những kiến thức chuyên sâu theo từng lĩnh vực


Bài học

Những bài học bổ ích có thể bạn đang tìm kiếm.

Read more

IELTS VOCABULARY : EASY IDIOMS YOU WILL LOVE

Idioms vẫn luôn là sở thích của rất nhiều bạn khi học Tiếng Anh bởi nó sẽ giúp ch ...

Read more

IELTS VOCABULARY : POOR SYNYNONYMS

Tiếp tục chủ đề về SYNONYMS (từ đồng nghĩa) giúp cho vốn từ phong phú hơn, hôm nay chúng ta c&ugra ...

Read more

IELTS VOCABULARY : 8 MOST USEFUL ENGLISH PHRASES EVER T...

Tiếng anh đặc biệt là IELTS ngày càng trở nên phổ biến và có lẽ nó đã trở t ...

Read more

IELTS VOCABULARY : ALTERNATIVE WAYS TO SAY “HOT WEATHER...

"Weather" là một trong những topic thường xuyên được hỏi trong IELTS đặc biệt là các bài thi Spe ...

Read more

IELTS VOCABULARY: ALTERNATIVE WAYS TO DESCRIBE SOMEONE...

Trong Quý 2 năm 2019, đề thi Speaking vẫn yêu cầu các bạn học viên "Describe an intelligent person you k ...

Read more

IELTS VOCABULARY : ALTERNATIVE WAYS TO SAY “SOMEBODY IS...

Cũng giống như Tiếng Việt, trong Tiếng Anh để nói tự nhiên và trôi chảy, thay vì sử dụng cá ...

Read more

IELTS VOCABULARY: ALTERNATIVE WAYS TO DESCRIBE “SOMEONE...

Học từ vựng là học các từ đồng nghĩa, trái nghĩa, các cụm từ để bài nói khi thi Speaking ...

Read more

WELL-PREFIX : TỪ VỰNG VỚI TIỀN TỐ WELL

Tiền tố (Prefix) là một loại phụ tố trong tiếng Anh gồm chữ cái hoặc một nhóm chữ cái k ...

Read more

IELTS VOCABULARY : OTHER WAYS TO DESCRIBE SOMEONE OR SO...

Một trong những topic Part 2 quay trở lại năm 2019 - Describe a famous person làm khá nhiều bạn lao đao vì th ...

Xem thêm


Khách hàng nói về chúng tôi

Những nhận xét đáng yêu của khách hàng về trung tâm

Wall of Fame

Những thành viên xuất sắc của BEC đạt điểm số cao trong các kỳ thi

Enjoy a GREAT course with us