bg
bg
bg

Tìm khóa học theo mục tiêu

Xây dựng cho bạn, cho con bạn, cho những người xung quanh

Khóa Học

Hãy lựa chọn đúng khóa học mà mình cần

Bài học

Kho tài liệu phong phú, bổ ích bạn đang tìm kiếm

Read more

IELTS VOCABULARY : HAVE A THING FOR SOMEONE

  HAVE A THING FOR SOMEONE = To have a romantic infatuation with someone, especially unbeknownst to that person: cảm mến ...

Read more

IELTS VOCABULARY : SWEEP SOMEONE OFF THEIR FEET

  SWEEP SOMEONE OFF THEIR FEET = to cause someone to fall suddenly and completely in love with you: khiến ai đó b ...

Read more

Ngày Bánh kếp (PANCAKE DAY)

Ngày Bánh kếp (PANCAKE DAY) hay còn được gọi là SHROVE TUESDAY hay PANCAKE TUESDAY là ng&ag ...

Read more

IELTS VOCABULARY : THE LION’S SHARE

  THE LION’S SHARE = the largest part of something: (phần sư tử) của cái gì (nghĩa đen). Nói ...

Read more

IELTS VOCABULARY: Other half khác có khác với Better ha...

OTHER HALF = /ˌʌð.ə ˈhɑːf/ = SIGNIFICANT OTHER = a person's husband, wife, or usual partner: nửa còn lại của đời m& ...

Read more

IELTS VOCABULARY : NECK OF THE WOODS

  NECK OF THE WOODS = khu vực, hay vùng lân cận (nơi mà bạn ở) Example: We are likely going to ...

Xem thêm


Wall of Fame

Những thành viên xuất sắc của IELTS Trang Bec trong các kì thi với điểm số ấn tượng

Khách hàng nói về chúng tôi

Những nhận xét đáng yêu của khách hàng về trung tâm