Trong giao tiếp hàng ngày chúng mình gặp rất nhiều văn cảnh mà chúng mình không hiểu người nói nói gì, hoặc có thể bạn không nghe thấy thì thay vì nói CAN YOU REPEAT nghe đã quá nhàm chán rồi, chúng mình hãy học các cách nói thay thế tuyệt vời như bên dưới mà IELTS Trangbec liệt kê. Đặc biệt trong các kỳ thi nói IELTS Speaking, chúng mình hãy năng dùng cách nói này để nói với giám thị khi bạn không hiểu câu hỏi hay không nghe thấy câu hỏi ở part 3.
 
1. SORRY?
 
2. PARDON?
 
3. I BEG YOUR PARDON?
 
4. What was that, sorry?
 
5. What did you say, sorry?
 
 
6. I don’t understand - could you say that again, please?
 
7. Sorry, what did you just say?
 
8. What did you just say then?
 
 
9. I’m sorry, I didn’t quite get/catch/ hear what you said. Would you mind saying that again, please?
 
10. Would you mind speaking up a bit, please?
 
11. Sorry. I am not following what you’re saying.
 
 
12. Wait a second. I am a bit lost. 
 
13. Would you mind slowing down a bit? I am struggling to follow.
 
14. I am not sure I understand what you mean by “…..”?
Example: I am not sure I understand what you mean by “ATM”?
 
 
15.I am sorry to interrupt but would you mind….?
 
16. That went right over my head = I didn’t understand/progress any of it.
 
17. Sorry, could you say that again, please?
 
18. Sorry, I don’t know that word. Could you tell me what it means?
 
NOTE (used during IELTS Speaking test with your examiners” - 4 cách nói  bên dưới chúng mình dùng trong các bài thi nói IELTS SPeaking nhé ạ, còn các cách nói còn lại không trịnh trọng lắm (less formal) thì chúng mình nên dùng trong giao tiếp thông thường hoặc khi nói chuyện với người thân, bạn bè
 
19. I don’t understand - could you say that again, please?
 
20. Would you mind speaking up a bit, please?
 
21. I am not sure I understand what you mean by “…..”?
 
22. I’m sorry, I didn’t quite get/catch/ hear what you said. Would you mind saying that again, please?
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!