IELTS

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : HAVE A THING FOR SOMEONE

  HAVE A THING FOR SOMEONE = To have a romantic infatuation with someone, especially unbeknownst to that person: cảm mến/ yêu thích ai đó Example: I hear that Samant ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : SWEEP SOMEONE OFF THEIR FE ...

  SWEEP SOMEONE OFF THEIR FEET = to cause someone to fall suddenly and completely in love with you: khiến ai đó bỗng dưng yêu bạn   Ở cách nói trên ch ...

Xem thêm

Ngày Bánh kếp (PANCAKE DAY)

Ngày Bánh kếp (PANCAKE DAY) hay còn được gọi là SHROVE TUESDAY hay PANCAKE TUESDAY là ngày trước ngày thứ tư của Ash và bắt đầu Mùa C ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : THE LION’S SHARE

  THE LION’S SHARE = the largest part of something: (phần sư tử) của cái gì (nghĩa đen). Nói cách khác cụm này có nghĩa là bạn c ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Other half khác có khác với ...

OTHER HALF = /ˌʌð.ə ˈhɑːf/ = SIGNIFICANT OTHER = a person's husband, wife, or usual partner: nửa còn lại của đời mình (người đặc biệt quan trọng). Cách nói n&a ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : NECK OF THE WOODS

  NECK OF THE WOODS = khu vực, hay vùng lân cận (nơi mà bạn ở) Example: We are likely going to meet in a couple of months when I am around her neck of the woods &nb ...

Xem thêm

FOOD NAMES IN ENGLISH:YORKSHIRE PUDDING (Bánh ...

  Yorkshire pudding = a common English side dish, a baked pudding made from a batter of eggs, flour, and milk or water. It is a versatile food that can be served in numerous ways depending o ...

Xem thêm

IELTS WRITING: 6 TREMENDOUS BENEFITS of LIVIN ...

Task 2 của IELTS Writing gần đây nhất có hỏi mem về topic truyền thống về CITY LIFE - cuộc sống đô thị và VILLAGE LIFE (cuộc sống nông thôn). Đề là dạng di ...

Xem thêm

IELTS WRITING: City & countryside

Topic gần đây của đề thi IELTS Writing có hỏi 1 topic cực quen thuộc, vẫn là sự so sánh giữa cuộc sống ở thành phố - CITY LIFE và cuộc sống ở nô ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : TONGUE IN CHEEK

  TONGUE IN CHEEK = có một từ mới là “CHEEK” nghĩa là cái má. Thành ngữ này để chỉ một lời nói đùa và có ý mỉa mai.   ...

Xem thêm

IELTS SPEAKING - Can children learn something ...

Topic TOYS đang được hỏi lại ở quý 1/2021, IELTS Speaking mà đặc biệt ở part 3, bạn sẽ bị hỏi rất nhiều câu hóc búa về TOYS - đồ chơi, và câu hỏi ở ti&ec ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : IN A HURRY Synonyms - HURR ...

Topic của IELTS SPeaking part 1 đang yêu cầu bạn tả về sự vội vã HURRY khá thú vị, để nói tốt topic này chúng mình cùng IELTS Trangbec học ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : SHAPE UP OR SHIP OUT

  SHAPE UP OR SHIP OUT = yêu cầu ai đó chỉnh đốn lại hành vi, biểu hiện của bản thân, nếu không sẽ bị loại bỏ, đuổi khỏi nơi đang làm việc! Exampl ...

Xem thêm

IELTS SPEAKING: IS FARMING IMPORTANT? 5 golde ...

Topic FARMING đang được hỏi ở quý 1 khiến nhiều bạn khá điêu đứng vì đa phần các bạn sống ở thành phố hầu như không nghĩ đến FARMING bao gi ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : 10 common HIGHLY collocati ...

Nguyên tắc cơ bản là chúng mình hãy luôn đặt 1 trạng từ lên trước ADV rồi kèm theo là 1 tính từ ADJECTIVE đằng sau hoặc 1 động từ (Ve ...