IELTS

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Common CAUSE collocations - ...

Từ CAUSE xuất hiện với tần xuất cực nhiều trong các bài thi IELTS, đóng vai trò vừa là động từ lẫn danh từ. Đặc biệt task 2 của bài thi IELTS Writing ch&uacut ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Common idioms with DAY - cá ...

Từ DAY (ngày) cực đơn giản nhưng có vô vàn thành ngữ và cụm từ đi kèm cực thú vị, giúp mem nói tự nhiên và đạt đ ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: DATE idioms & collocations ...

1. Blind date (n) /ˌblaɪnd ˈdeɪt/: a romantic social meeting between two people who have never met each other: buổi hẹn hò giữa hai người chưa từng ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: 7 IDIOMS about expressing O ...

1.To sb's way of thinking = in a particular person's opinion: với tôi thì… Example: To my way of thinking, the plan should never have been& ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: OFF THE RECORD

OFF THE RECORD = không được công bố hay ghi chép công khai (If someone says something off the record, they do not want it to be publicly reported). Example: She made i ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: REALITY collocations- các c ...

Đa phần các bạn mới chỉ đến đến cụm REALITY SHOW - show truyền hình thực tế mà chưa tổng kết hẳn ra thành chủ đề đi cùng với từ thú vị này, cùng ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: 9 advanced idioms about THI ...

Các Idioms - thành ngữ bên dưới chúng mình lấy từ sách C1&C2 của cuốn Destination series cực hay và đã được chọn lọc những cụm thông dụ ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: BELIEF collocations/idioms ...

1. Not believe your eyes = to be very surprised: không tin vào mắt mình… Example: I could not believe my eyes when I saw the&nb ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: 10 useful Multi-word Phrasa ...

Đa phần phrasal verbs - cụm động từ bao gồm 2 từ ghép lại, tuy nhiên khi có sự kết hợp của 3 từ ghép vào sẽ khá khó nhớ hơn, chúng mình c& ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Pay over the odds

Pay over the odds: trả giá quá cao cho cái gì đó  (pay more than something is really worth) Example: It's a nice enough car but I'm&n ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Does exactly what it says o ...

Does exactly what it says on the tin: đúng như hứa hẹn, đúng như quảng cáo Example: This medicine does exactly what it says on the tin, because I feel so much better.  ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Useful idioms/collocations ...

Việc chia vocab theo các chủ đề hay chia theo content nhỏ theo từng từ như bên dưới cực hữu dụng giúp bạn nhớ từ hơn và áp dụng được đúng văn cảnh nữa. C&ugrav ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Chime in/ Chime in with sth

Chime in/ Chime in with sth = được tham gia, được hòa nhập hay được nhận xét và đưa ra ý kiến về một cái gì đó vào cuộc họp hay thảo l ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: All things considered

"All things considered" = mọi thứ đã được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng để cho một kết quả tốt nhất có thể, ngay cả là trong điều kiện chưa hoà ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Other ways to say GET MARRI ...

Cách nói thay thế tuyệt vời cho cách nói “kết hôn” và từ vựng chủ đề “WEDDING” cực tuyệt nhất định bạn cần nắm được. Đừng quên to ...