IELTS

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: TYPES OF LIGHT - các kiểu á ...

Nhiều bạn chỉ biết đến từ LIGHT là ánh sáng mà không biết là chúng mình còn có vô vàn cách dùng cá ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: 7 ways to describe someone ...

Quý 3, IETLS Speaking cuối năm 2021 hỏi khá nhiều về SKILLS, để làm thật tốt các topic này bạn cần có từ vựng để tả ai đó giỏi cái gì đ&o ...

Xem thêm

IELTS WRITING: Reason for & Purposes of doing ...

Ngoài các dạng bài CAUSE & EFFECT trong các bài thi IELTS viết thì có vô vàn các câu hỏi trong IELTS Speaking cũng c&oacu ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: 10 BUSINESS ENGLISH SLANGS/ ...

Bên cạnh học các IELTS content học thuật, IELTS Trangbec cũng muốn cung cấp các content cập nhật trong cảnh kinh doanh đặc biệt cho các bạn đã đi làm rồi, l&ag ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: PORT OF CALL là gì?

Port of call (n)  /ˌpɔːt əv ˈkɔːl/: a place where you stop for a short time, especially on a journey: cảng ghé/ cảng tạm dừng E ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: OUT IN THE STICKS là gì?

Out  in  the  sticks  = an area in the country that is far away from towns and cities: miền  quê, nơi  không bóng người   Example: We live ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: STAND ON YOUR OWN FEET là g ...

Stand on your own (two) feet = to be able to provide all of the things you need for living without help from anyone else: tự lập, tự t&uacut ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: TASTE collocations/idioms ...

Từ TASTE là từ vựng cơ bản A2 tuy nhiên lại có vô vàn cụm ẩn dụ đi với nó mà nhiều bạn vẫn chưa biết đến, cùng IELTS Trangbec học thật tốt content ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: SHARE idioms/ collocations ...

Topic IELTS Speaking part 2 có đang hỏi chúng mình “describe a time when you share something with other” khá thú vị, nếu bạn chưa nắm chắc được cá ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: BEND idioms/collocations - ...

Thay vì cách nói DO YOUR BEST hay TRY YOUR BEST, thì chúng mình có idioms cực thông dụng là BEND OVER BACKWARDS cực hay mà dễ d&ugr ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: FULL collocations/idioms - ...

Từ FULL là từ vựng A1 bạn nào đa số cũng biết rồi, tuy nhiên các cụm đi với từ FULL cực phổ biến như FULL OF BEANS (đầy nhiệt huyết) hay LIVE LIFE TO THE FULLEST (sống hết m ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: LIVE collocations/idioms - ...

Từ LIVE cơ bản ở trình độ A1 và có vô vàn các cụm đi kèm cực dễ nhớ và áp dụng trong các bài thi nói IELTS ở mọi văn ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Smashing là gì?

Smashing (adjective)  /ˈsmæʃ.ɪŋ/: extremely good, attractive, enjoyable, or pleasant: thật tuyệt Example: He looks smashing in his dinner& ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Keep your hair on

Keep your hair on = said to tell someone to stop being so angry or upset: bình tĩnh nào Example: Keep your hair on! Your  ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Top 9 Halloween idioms and ...

Lại 1 mùa Halloween nữa lại đến rồi, chúng mình nay cùng IELTS Trangbec học content thật tuyệt bên dưới mà cực dễ nhớ nha như GHOST TOWN nè, hay DROP DR ...