Tiếp tục các content hữu dụng chia nhỏ, nay chúng mình cùng ielts trangbec học các cụm cực tuyệt đi với từ rush (vội vàng, vội vã) cực thông dụng hén. Từ rush trong tiếng anh vừa là động từ cũng như danh từ đó nha các bạn. Vậy nên khi học từ chúng mình phải nắm chắc loại từ hen. Các cụm thông dụng như no rush hay in a rush mà bạn còn chưa nắm được thì càng cần học ngay content bên dưới!
 
1. Adrenaline rush = a feeling of excitement, stimulation: cảm thấy căng thẳng, hứng khởi
Example: The adrenaline rush took her on it's own course and she could feel the blood pumping in her ears.
 
2. In no rush = not at all busy or rushed: không vội đâu
Example: We can do the interview now, if you prefer. I'm in no rush.
 
3. Do something in a rush: làm vội vàng 
Example: James is always doing things in a rush.
 
4. Rush hour (n) /ˈrʌʃ ˌaʊər/: the busy part of the day when towns and cities are crowded, either in the morning when people are travelling to work, or in the evening when people are travelling home: giờ cao điểm
Example: rush hour traffic
 
5. A mad dash / rush = a situation in which you are hurrying to do something because you do not have much time: quá vội 
Example: It was a mad rush to get everything done in time.

6. Rush to conclusions = to draw conclusions, make decisions, or form opinions before one has all the pertinent facts: nhanh chóng đưa ra kết luận
Example: I know you found some suspicious things in her office, but don't rush to conclusions—talk to her first.

7. In a rush = having very little time (to do something or be somewhere); very busy or rushed: vội cuống lên
Example: Sorry, I'm in a rush. Could we do this interview tomorrow?
 
8. Rush/run sb off their feet = to cause someone to be very busy: bắt làm việc đến kiệt sức
Example: I’ve been rushed off my feet all morning.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!