Bài Học

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: 8 THOROUGHLY + ADJECTIVES c ...

Từ THOROUGHLY là 1 trạng từ cực thú vị trong tiếng Anh mà nếu bạn biết dùng đúng văn cảnh bạn sẽ nhận được điểm vô cùng cao. Thay vì bạn dù ...

Xem thêm

VOCABULARY: Alternative ways to say SORRY, CA ...

Trong giao tiếp hàng ngày chúng mình gặp rất nhiều văn cảnh mà chúng mình không hiểu người nói nói gì, hoặc có thể bạ ...

Xem thêm

COMMUNICATION: 6 OTHER WAYS TO SAY “I WANT TO ...

Việc đi tè là điều hàng ngày chúng ta ai cũng phải đi đến nhiều lần, 1 topic khá tế nhị mà nhiều bạn vẫn chỉ nói là I NEED TO GO TO THE T ...