Từ THOROUGHLY là 1 trạng từ cực thú vị trong tiếng Anh mà nếu bạn biết dùng đúng văn cảnh bạn sẽ nhận được điểm vô cùng cao. Thay vì bạn dùng EXTREMELY (cực kì) hay COMPLETELY (hoàn toàn) thì hãy năng dùng từ THOROUGHLY (chi tiết, xuyên suốt, hoàn toàn) để ghép với các tính từ khác. Câu nói của bạn sẽ có độ nhấn nhá và màu sắc hơn nhiều đó!
 
1. Thoroughly enjoy: cực kỳ thích
Example: The sun shone brightly for the entire afternoon and the guests thoroughly enjoyed the occasion. 
 
2. Thoroughly satisfied: hoàn toàn hài lòng
Example: I was thoroughly satisfied with the service they provided.
 
3. Thoroughly soaked: ngâm kĩ
Example: Be sure water is thoroughly soaking the root ball.
 
4. Thoroughly convinced: hoàn toàn bị thuyết phục bởi
Example: "I am thoroughly convinced that we are selling a superior product that will bear the test of time”
 
5. Thoroughly dry: khô hoàn toàn
Example: Dry thoroughly and use promptly.
 
6. Thoroughly fed up: chán phát ngấy
Example: Thoroughly fed up with the whole affair, I cut my losses and my inebriate courage disappeared.
 
7. Thoroughly annoyed: cực kì khó chịu
Example: The thought thoroughly annoyed him. 

8. Thoroughly confused: cực kì bối rối
Example: I was thoroughly confused and explained I was trying to order a drink.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!