Khóa Học

Xem thêm
  • 10 buổi
  • 9.5
Xem thêm

KHÓA HỌC TIẾNG ANH CƠ BẢN

Là khóa học tiếng anh cơ bản cho người mới bắt đầu, sĩ số lớp nhỏ. Đảm bảo trình độ đầu ra cho các bạn.

1000000.00 đ
  • 10 buổi
  • 9.5
Xem thêm

KHÓA HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRUNG CẤP

Khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp Trung Cấp được thiết kế dành cho các bạn muốn phát triển toàn diện kĩ năng Nghe - Nói cũng như các bạn đã có vốn từ cơ bản tuy nhiên vẫn đang lúng túng khi Giao tiếp với người nước ngoài, các bạn muốn chuẩn hóa phát âm

6000000.00 đ
  • 25
  • 9.5