Bài Học

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: 8 THOROUGHLY + ADJECTIVES c ...

Từ THOROUGHLY là 1 trạng từ cực thú vị trong tiếng Anh mà nếu bạn biết dùng đúng văn cảnh bạn sẽ nhận được điểm vô cùng cao. Thay vì bạn dù ...

Xem thêm

VOCABULARY: Alternative ways to say SORRY, CA ...

Trong giao tiếp hàng ngày chúng mình gặp rất nhiều văn cảnh mà chúng mình không hiểu người nói nói gì, hoặc có thể bạ ...

Xem thêm

COMMUNICATION: 6 OTHER WAYS TO SAY “I WANT TO ...

Việc đi tè là điều hàng ngày chúng ta ai cũng phải đi đến nhiều lần, 1 topic khá tế nhị mà nhiều bạn vẫn chỉ nói là I NEED TO GO TO THE T ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: A ray of sunshine

  A ray of sunshine =You use this to describe someone who is always happy and pleasant. Chúng mình dùng thành ngữ này để miêu tả một người lúc ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: NICE ADJECTIVES TO DESCRIBE ...

Bạn đã nắm được các cách tả trạng thái công việc của mình chưa, những tính từ như STIMULATING, DULL hay REPETITIVE bạn đã nắm rõ ngữ nghĩa ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: 8 ADJECTIVES TO DESCRIBE TH ...

Nếu hay đọc các JOB ADVERTISEMENTS - quảng cáo nghề nghiệp bạn sẽ hay đọc được yêu cầu của nhà tuyển dụng về ứng viên mà học mong muốn có những tố chất n ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: HASTE COLLOCATIONS - CÁC CỤ ...

Khi bạn muốn mô tả tốc độ, sự di chuyển từ HASTE được dùng khá nhiều và mang nghĩa khá tiêu cực, kiểu như vội vã hấp tấp, cùng IELTS Trangbec học ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: TOP 8 DIFFICULT ENGLISH WOR ...

Việc phát âm đóng vai trò cực quan trọng trong các bài thi nói IELTS Speaking, nếu bạn không thể phát âm chuẩn thì sẽ ảnh hưởn ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: 9 IDIOMS FOR WORKING HARD - ...

Sự chăm chỉ là yếu tố duy nhất giúp chúng ta thoát khỏi khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Chặng đường học IELTS cũng vậy, tuy gian nan và vất ...