Bài Học

Xem thêm

IELTS SPEAKING PART 2: Ideas for IELTS speaki ...

Topic mới toanh và khá lạ của IELTS Speaking part 2 quý 3/2020 có yêu cầu các bạn “mô tả một dòng bạn nhớ từ một bài thơ hoặc một b&a ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Common DANCE idioms & phras ...

Topic DANCE đang được hỏi trong quý 3 IELTS Speaking part 1 khá thú vị, bạn cùng take note và học các cụm từ phỏ biến bên dưới dể &a ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: SHORT-TERM JOB Synonyms - c ...

Topic cue card 2 mới toanh của IELTS Speaking đang hỏi bạn “Describe a job you would like to do in a foreign country” for a short-term. Trong cue card này có t ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Alternative adjectives, col ...

Topic mới toanh của quý 3/2020 của IELTS Speaking có đang yêu cầu bạn tả AN ENERGETIC PERSON. Để làm tốt topic này bạn cần nắm được c&aa ...

Xem thêm

IELTS SPEAKING PART 2: Describe a tradition i ...

Topic mới tinh của quý 3/2020, IELTS SPeaking có yêu cầu bạn tả 1 truyền thống của nước bạn - Describe a tradition in your country. Đây là topic kh&aacu ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Idioms about ANGER - các th ...

Các idioms theo chủ đề thế này cực hữu dụng cho bạn áp dụng cho các topic mới nhất đang được hỏi nên bạn hãy ghi chú cẩn thận và & ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : 10 positive traits the old ...

Topic về OLD PEOPLE đang được hỏi lại ở quý 3 - ielts speaking. Đề yêu câu bạn tả: Describe an old person you respect - hãy miêu tả người già mà ...

Xem thêm

MID - AUTUMN Festival vocabulary - Từ vựng ti ...

Nói đến Trung Thu ta thường nghĩ ngay đến: đèn lồng, cây đa, múa lân, bánh Trung Thu, thế nhưng bạn đã biết cách diễn tả và nói tron ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: OPINION synonyms & useful c ...

Topic mới nhất của quý 3/2020 IELTS SPEAKING có đang hỏi bạn trình bày về A TIME YOUR CHANGED YOUR OPINION - hãy miêu tả 1 lần bạn thay đổi ...