Bài Học

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : Golden phrases to say when ...

các cụm từ tuyệt vời diễn tả khi bạn bơ/ lờ cái gì (hành động) hoặc ai đó đi tuyệt hay thay vì dùng INOGRE. Hãy năng dùng các cụm ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : UNAVOIDABLE SYNONYMS - các ...

Khi 1 điều gì đó xảy ra mà bạn không thể ngăn chặn nó được thì chúng mình hay bị lặp từ unavoidable, tuy nhiên còn có tận 5 c ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : CAREFUL SYNONYMS

Bạn có phải là người thận trọng, tỉ mỉ? Thay vì nói A VERY CAREFUL PERSON - một người cực cẩn thận chúng mình có vô vàn cá ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : MATERIAL COLLOCATIONS

Từ MATERIAL ngoài nghĩa là chất liệu còn mang nghĩa là tài liệu học nên khi đọc từ theo văn cảnh bạn nên đọc kĩ để dịch và hiểu cho ch&i ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : AN AMOUNT OF COLLOCATIONS ...

Trong các kì thi IELTS Speaking thay vì chúng mình nói many/much, cả nhà hãy năng dùng các từ chỉ lượng bất định khác như A ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : A GREAT DEAL OF….COLLOCATI ...

Cụm từ chỉ lượng A GREAT DEAL OF mang nghĩa là nhiều rất nhiều bạn trong quá trình viết hay nói bị dùng sai với danh từ đếm được và bị điểm trừ đ&aa ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : 6 Golden ways to say YOU R ...

Topic speaking part 1 cho quý 4/2019 đang hỏi về TRUST (sự tin tưởng) hết sức thú vị. Để đạt được điểm cao nhất cho topic này và có cách nói phong ph&u ...

Xem thêm

IELTS SPEAKING PART 3: Let’s talk about SPACE

Topic SKY phần 2 và Space (vũ trụ) ở phần 3 cho quý 4/2019 của IELTS Speaking là 1 topic cực khó yêu cầu chúng ta phải có kiến thức cực sâu mới tr ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : POSITIVE RELATIONSHIP COLL ...

Trong các đề thi nói IELTS chủ đề relationships xuất hiện với tần suất cực nhiều, hầu như ở tất cả các topics bạn đều cần phải dùng các collocations chỉ mố ...