Bài Học

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: WORKING HOURS AND TIME OFF ...

Topic WORK trong IELTS là topic được hỏi cực nhiều xuyên suốt qua hàng quý, cùng IELTS Trangbec học các cụm thật tuyệt liên quan đến chủ đề này he ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: 7 IDIOMS ABOUT FORGIVENESS ...

FORGIVENESS (sự tha thứ) là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Ai trong chúng ta cũng có lúc phạm sai lầm, nhưng quan trọng nhất là hãy bỏ ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: TRACK COLLOCATIONS/IDIOMS - ...

Từ TRACK là 1 từ khá thú vị trong tiếng Anh vừa đóng vai trò là danh từ cũng như động từ với nghĩa “dấu vết”, hay truy tìm dấu vết. Tuy nhi ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: TỪ VỰNG CÁC LOẠI CỐC TRONG ...

Ngày nào chúng mình cũng dùng vô số tách, cốc chén nhưng không hề biết trong tiếng Anh đều có tên gọi cực thú vị d&agra ...

Xem thêm

IELTS WRITING: USEFUL VOCABULARY FOR CHOOSING ...

Đề thi Writing tháng 12/2021 năm nay hỏi y sì topic đã ra năm 2018 về trường chuyên lớp chọn khá thú vị: Some people think that school select students accordin ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: OTHER WAYS TO SAY ACHIEVE - ...

Đề thi IELTS Writing mới ra tuần vừa rồi có hỏi mem về “INTERNET ACCESS helps young people and workers achieve their education and work goals more easily than before. To what extent do yo ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: DAILY USEFUL PHRASES FOR IE ...

Ngoài cách nói WORK REALLY HARD bạn có biết người Anh cực hay dùng cách nói WORK YOUR SOCKS OFF hay bạn đã nghe thấy cụm TEETHING PROBLEMS bao g ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: 8 SHARP idioms/collocations ...

Từ SHARP bạn sẽ hay nghe thấy để tả 1 vật gì đó sắc và cực nhọn. Ngoài ra SHARP còn có thể chỉ tính cách của 1 ai đó cực sắc sảo, tinh tư ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: OPTIONS collocations/idioms ...

Từ OPTION - sự lựa chọn là từ vựng level A phổ biến và thông dụng, nhiều bạn vẫn chưa biết SOFT OPTION là gì. Vì thế chúng mình quyết định soạn h ...