Bài Học

Xem thêm

IELTS WRITING: 9 Alternative ways to say YOUN ...

Vô số các topic IELTS Writing hỏi các bạn về topic YOUNG PEOPLE - người trẻ/ giới trẻ. Để nâng band LEXICAL RESOURCE - từ vựng, chúng mình hãy note lại n ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: LANDSCAPE collocations - cá ...

Trong IELTS Speaking chúng mình phải gặp các đề mô tả PLACE nơi chốn cực nhiều và từ LANDSCAPE (quang/phong cảnh) xuất hiện nhiều vô vàn.    ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: THOUGHT IDIOMS/Collocations ...

Học thành ngữ và các cụm từ đi theo từng từ hay chủ đề sẽ luôn giúp bạn nhớ được từ cực lâu cũng như học 1 cách có hệ thống, cùng IELTS Tra ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Common words with prefix “I ...

Danh sách IELTS Trangbec liệt kê bên dưới toàn bộ là các từ hàn lâm bạn có thể dụng cho kỳ thi IELTS và đạt được hiệu quả cực cao. & ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: UP TO THE MARK

  UP TO THE MARK = UP TO SCRATCH = đạt yêu cầu, tiêu chuẩn hoặc kỳ vọng Example: Our team will need to step up to the mark if they want to win the championship.   Be up to ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Adjective/verb collocations ...

Topic HELP trong IELTS SPeaking quý 1/2021 đang xuất hiện với tần số cực cực nhiều, từ HELP các bạn cũng biết vừa là động từ lẫn danh từ đó ạ, nay chúng m&igra ...

Xem thêm

IELTS WRITING: 10 Golden alternative ways to ...

Đề thi IELTS Writing mới tinh ngày 20/3/2021 vừa rồi có hỏi bạn về topic WORK - quan trọng nhất là vấn đề mọi người có xu hướng làm nhiều giờ ngày n ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Common adjectives/collocati ...

Topic BIG CITIES đang được hỏi cực nhiều cho cả kỳ thi IELTS speaking (nói) và Writing (viết), topic viết gần đây nhất cũng có hỏi bạn về việc xây dựng PUBLI ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Common collocations with MA ...

What’s the matter with you? - có chuyện gì xảy ra với bạn vậy? - đây là 1 trong những câu giao tiếp điển hình mà bất cứ bạn nào học đều biết ...