Ngoài cách nói WORK REALLY HARD bạn có biết người Anh cực hay dùng cách nói WORK YOUR SOCKS OFF hay bạn đã nghe thấy cụm TEETHING PROBLEMS bao giờ chưa? Nếu chưa thì cùng IELTS Trangbec học ngay content thật tuyệt bên dưới và áp dụng ngay vào các bài nói IELTS Speaking của mình thật tốt!
 
1. Hit the spot = to be exactlywhat is needed: đúng, chuẩn
Example: that bacon sandwich really hit the spot!
 
2. Get the hang of something = to learnhow to do something, esp. When it is not simpleor obvious: học cách làm một việc gì đó đúng đắn
Example: i’ll teach you how to use the design program – you’ll get the hang of it after a while.
 
3. Work your socks off = to work very hard: làm việc vất vả 
Example: we’ve all worked our socks off to produce this show.
 
4. Teething problems (n) problemsconnectedwith a new product, or problems at the beginning of a process or activity: những vấn đề nhỏ gặp phải trong giai đoạn đầu của một quá trình
Example: early/initial teething troubles
 
5. To say the least = used to show that what you are describingis in factmuch more serious or important than you have suggested: chính xác là như vậy, không nói quá lời
Example: it’s going to be awkward, to say the least.
 
6. Up in the air = uncertainand with an unknownresult: vẫn còn mông lung 
Example: the whole future of the project is still up in the air.
 
7. Play up —   /pleɪ/: when childrenplayup, they behave badly: hư, nghịch
Example: the boys have been playing up at school again.
 
8. Run up against sth —   /rʌn/: to experiencean unexpecteddifficulty: gặp phải những vấn đề bất ngờ
Example: the plans for the new bridge ran up against strong local opposition.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!