Từ SHARP bạn sẽ hay nghe thấy để tả 1 vật gì đó sắc và cực nhọn. Ngoài ra SHARP còn có thể chỉ tính cách của 1 ai đó cực sắc sảo, tinh tường và nhạy bén. 
 
Hãy cùng IELTS Trangbec học ngay content thật tuyệt bên dưới chúng mình đã chắt lọc và áp dụng vào bài nói IELTS SPeaking của mình thật tốt.
 
1. Have a sharp tongue = to be someone who often criticizesand speaksin a severe way: đanh đá 
Example: Jane has a sharp tongue, so be warned.
 
2. Razor-sharp (a) /ˌreɪ.zəˈʃɑːp/: If you describesomeone or someone's mindas razor-sharp, you mean that that person thinks very clearly and quickly: sắc sảo
Example: She’s got a razor-sharp mind.
 
3. Sharpen up your act = to improveyourbehaviour or performance: cải thiện hành vi
Example: He really needs to sharpen up his act, or he'll never get to university.
 
4. Sharp criticism /ˈkrɪt.ɪ.sɪ.zəm/ = lời chỉ trích sắc bén
Example: The decision has stirred sharp criticism. 
 
5. Sharp-eyed = eagle-eyed (a) /ˌʃɑːpˈaɪd/: very good at noticingthings: tinh tường
Example: A sharp-eyed secretary noticed the mistake just in time.
 
6. A sharp rise: sự tăng mạnh
Example: there has been a sharp rise in recruitment
 
7. A sharp drop: sự giảm mạnh
ExampleThe sharp drop will fuel calls for tough new laws to tackle the drug.
 
8. Not the sharpest knife in the drawer = lacking intelligence; stupid: ngu dốt
Example: She’s not the sharpest knife in the drawer, but she isn't dishonest"
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!