Bài Học

Xem thêm

IELTS READING: The life and work of marie cur ...

Giải thích từ vựng cho bài đọc về cuộc đời và sự nghiệp của Marie Curie. Để giúp khả năng đọc của các bạn ngày các tốt cũng như hiểu các b&agrav ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: TOURISM VOCABULARY - TỪ VỰN ...

IELTS READING đối với một số bạn vẫn là 1 kĩ năng khó, đa phần do vốn từ vựng vẫn còn đang mỏng nên đọc bài đọc đa phần chưa hiểu mấy. Thấy được vấn đề mà c&aa ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: 9 PLACE COLLOCATIONS - CÁC ...

Từ place là danh từ là nơi chốn, là động từ thì lại hiểu là đặt ở đâu đó. Đây cũng là từ vựng level a khá thú vị được d&ugrav ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: 9 SENSE COLLOCATIONS - 9 CỤ ...

Từ sense trong tiếng anh là 1 cực thú vị và được dùng vô vàn, nếu bạn đã nghe đến giác quan thứ 6 - the sixth sense thì còn bất ngờ ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Perspective collocations - ...

Các bạn học writing hẳn đã hay nghe đến cụm from another perspective (đứng trên phương diện khác thì) - hay được dùng làm câu mở đầu cho body 2 củ ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Against all odds

Against all odds = bất chấp sự chống đối/ điều kiện nguy hiểm, bất lợi (vẫn thành công) Example: Against all the odds, he recovered.   Cụm từ này được đ&aacu ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: (As) clear as day

(As) clear as day = very easy to understand: rõ như ban ngày (cực dễ hiểu) Example: The instructions were as clear as day.   Cách nói ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Low key

Low key /ˌləʊˈkiː/ (a) = humble (a): khiêm tốn, không phô trương, tinh tế.  Example: Nikita has an appealing, low-key manner.   Hẳn là c& ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: 8 praise idioms/collocation ...

Từ praise trong tiếng anh là 1 từ cực thú vị vừa đóng vai trò là danh từ và tính từ với nghĩa khen ngợi, tán dương ai đó. Nếu bạn vẫn chư ...