Respect là 1 từ cực hay trong tiếng anh vừa là động từ cũng là danh từ thể hiện sự tôn trọng/ ngưỡng mộ ai đó, luôn mang 1 sắc thái cực lịch sự. Đặc biệt cũng là 1 trong những nguyên tắc ứng xử quan trọng mà team bec luôn giúp các bạn học sinh hiểu được tầm quan trọng của treat people with kindess and respect - luôn đối xử mọi người với lòng tử tế và tôn trọng đó ạ. Ngoài ả chúng mình còn nhiều vô số cụm hay bên dưới.
 
1. Treat sb with respect: đối xử với mọi người tôn trọng
Example: He always knows how to treat people with respect and kindness.
 
2. Earn/gain respect of sb  /rɪˈspekt/: có được sự kính trọng của ai
Example: New teachers have to earn/gain the respect of their students.
 
3. Lose sb’s respect: mất sự tôn trọng
Example: He lost my respect for being arrogant. 
 
4. Respect yourself = to be proud of your own qualities or achievements: tôn trọng bản thân
Example: You should always respect yourself.
 
5. Respect sb for sth /rɪˈspekt/= admire: ngưỡng mộ ai
Example: I deeply respect David for what he has achieved.
 
6. Respect sb's wishes = to do what someone has asked to have done: kính trọng ước nguyện cuối
Example: His children respected his last wishes and held a simple funeral for him.
 
7. In this respect/in many respects: trong sự tôn trọng
Example: The children are not unintelligent–in fact, they seem quite normal in this respect. 
 
8. With (all due) respect = with (the greatest) respect = used to express polite disagreement in a formal situation: với tất cả sự kính trọng
Example: With all due respect, sir, I cannot agree with your last statement.
 
9. Sb's respects = polite formal greetings: gửi lời chào
Example: Please convey/give my respects to your parents.
 
10. In respect of =  with respect to = in connection with something: về vấn đề…
Example: Legislation will be introduced in respect of the proposals in the finance bill.
 
11. Respectful (a) /rɪˈspekt·fəl/: tôn trọng 
Example: The protestors were respectful and polite.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!