BEC NEW LOGO CHANGE NOTIFICATION - Thông báo thay đổi Logo BEC

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngoảnh đi ngoảnh lại cứ ngỡ mới chỉ là hôm qua còn đang bắt đầu khai trương bận rộn mở trung tâm mà nay BEC đã được 6 tuổi rồi mem ơi. Để có được sự thành công như hôm nay, thực sự cảm ơn những học viên đáng yêu và ưu tú đã yêu quý, tin tưởng và chọn BEC là nơi rèn luyện, học tập trong suốt thời gian qua. Hôm nay, nhân ngày đẹp trời cũng là tháng cuối cùng của năm 2017 (âm lịch), BEC muốn công bố một sự thay đổi lớn về hình thức cũng như mô hình làm việc tại BEC trong thời gian tới với các mem ạ. 

Kể từ ngày hôm nay 17/1/2018, BEC thay đổi Logo mới là gương mặt đại diện cũng như là động lực của tất cả các thành viên và học viên của BEC. Việc thay đổi Logo là một dấu ấn dự báo sự phát triển hưng thịnh của BEC trong thời gian tới. Bởi lá nguyệt quế chính là sự chiến thắng, phát triển và thành công của cả trung tâm và các bạn học viên. 

Vẫn là tông đỏ quen thuộc tượng trung cho sự nhiệt huyết, năng động, sang tạo và sự tận tâm cũng như lời cam kết của BEC đối với mọi học viên. Slogan vẫn là Be Better, Be brighter nhưng với một diện mạo mới, một nỗ lực mới trong năm 2018 và các năm về sau nữa. Hy vọng được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người. Cảm ơn rất rất nhiều những người bạn thân thiết của BEC. 

Dear Valued Customers and Strategic Partners,

Bright Education Centre was established in 2012 and has devoted itself to the development of training many students to be fluent in English as well as achieve their target results. We have modern facilities to create dynamic study environment to all students. BEC persists in effective teaching method, has the customized program for talent training, keeps a proactive and passionate attitude to provide practical curriculum to our beloved students, and pursues the teaching quality to enhance the competitiveness of the centre.

Starting from today 17 January 2018, the new logo of BEC will be introduced to display the wholly distinctive BEC brand. By this brand-new corporate identity, we will hope our students feel our enthusiasm and passion and our commitment to our student’s success. Our new logo has red as the main colours to show the great compassion, powerful energy and great commitments from us as well. The two bay leaves represent for the victory and peaceful harmony of our centre and the students.

We would love to thank you you all for your strong continuous support over the past years and we do hope that together we would achieve the highest results in your study.

Your sincerely,

BEC English Centre.