Bài học giao tiếp

Xem thêm

Chữ B được phát âm thế nào trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, bạn bắt gặp chữ B thường được viết là B, nhưng đôi khi được viết BB liền nhau. Nhưng dù viết với một chữ B hay cả hai chữ B liền nhau thì B vẫn được ph&aac ...

Xem thêm

Top 100 thành ngữ phổ biến nhất tiếng Anh (ph ...

Back to the drawing board - back to the beginning following an unsuccessful attempt - quay đầu lại với việc viết ý tưởng lên bảng: bắt đầu lại sau khi đã thất bại. V& ...

Xem thêm

Top 100 thành ngữ phổ biến của tiếng Anh (Phầ ...

  In touch with someone: seeing someone or communicating with someone regularly: liên lạc.  Thành ngữ này thường đi với động từ "get", "keep", "stay".&nbs ...

Xem thêm

Top 100 thành ngữ phổ biến nhất tiếng Anh (Ph ...

  Once in a blue moon: very rarely, very infrequently: thuở nào mặt trăng màu xanh - hiếm khi, hầu như không xảy ra. Ví dụ: My brother lives in France, ...

Xem thêm

Những trạng từ được dùng nhiều trong tiếng An ...

Trau dồi khả năng diễn đạt với các nhóm trạng từ phổ biến của tiếng Anh sau nhé...     Finally /ˈfaɪ.nə.li/: cuối cùng. Ba cách nói thay ...

Xem thêm

Top 100 thành ngữ phổ biến nhất tiếng Anh (Ph ...

  Up in the air: If a ​matter is up in the air, it is ​uncertain, often because other ​matters have to be ​decided first: lửng lơ chưa chắc vì phụ thuộc vào n ...

Xem thêm

Những cụm từ 'lạnh mà không lạnh' trong tiếng ...

    To have a snowball’s chance in hell (informal) - to have no chance of doing or having something. Thành ngữ này có nghĩa đen là "l ...

Xem thêm

5 từ rút gọn ít người biết trong tiếng Anh

Don và Doff Không phải ai cũng hiểu nghĩa của các cụm như "Don your coat" hoặc "Doff your hat", một số thì đoán nghĩa là "put on your coat" (mặc áo kho ...

Xem thêm

15 mẫu câu giúp bạn nói chuyện lịch sự hơn

Bảng sau thống kê lại những cách nói thay thế các mẫu câu thường gặp trong giao tiếp với sắc thái lịch sự hơn.   Thay vì nói H&atild ...

Xem thêm

Thành ngữ Tiếng Anh thông dụng trong cuộc sốn ...

1. Two can play that game – Ăn miếng trả miếng   2. Love is blind – Tình yêu mù quáng 3. So far so good – Mọi thứ vẫn tốt đẹp 4. Pr ...

Xem thêm

Thành ngữ Tiếng Anh thông dụng trong cuộc sốn ...

1. Don’t trouble trouble till trouble troubles you – Tránh voi chẳng xấu mặt nào. 2. Still water run deep – Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi 3. Men ...

Xem thêm

Thành ngữ Tiếng Anh thông dụng trong cuộc sốn ...

1. Better safe than sorry – Cẩn tắc vô áy náy  2. Money is the good servant but a bad master – Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che ...

Xem thêm

Cách sử dụng từ nối trong tiếng Anh

Từ nối trong tiếng Anh – linking words, hay transitions, là những từ dùng để chỉ dẫn cho người đọc, giúp quá trình ngắt câu, chuyển ý khi đọc văn ...

Xem thêm

Cách sử dụng LOOK trong tiếng Anh

-Look after: trông nom, chăm sóc.-Look about: đợi chờ.-Look for: tìm kiếm-Look about for: tìm kiếm;-Look forward to: mong đợi một cách hân hoan.-Look at: nh&igr ...

Xem thêm

Các món ăn sáng bằng tiếng Anh

Điểm danh những món ăn sáng bạn hay gặp trong khi giao tiếp tiếng Anh nè!!! Trong những món này, bạn thích ăn gì nhất nhỉ???     1. San ...