Thời gian thấm thoát thoi đưa frownfrown

Vậy là cũng đến lúc phải nói lời chia tay với thầy Bình crycry

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, cây, thực vật và ngoài trời

 

BEC chỉ mong thầy Bình luôn đạt nhiều thành công trong cuộc sống có những trải nghiệm mới trong cuộc sống. Đặc biệt chúc thầy Bình lên đường bình an và gặp nhiều may mắn trong 2 năm làm việc lại Kuala Lumpur nghenkiss You are more special than words can say...tongue-out have a safe flightlaughing