Mem nắm được bao nhiêu từ đồng nghĩa với IMMEDIATELY - ngay lập tức ngoài từ RIGHT AWAY đã bị sử dụng quá quá nhiều? Cùng BEC học content tuyệt vời bên dưới giúp mem chinh phục band điểm IELTS cao nhất hen 

Trong các bài thi nói IELTS (đặc biệt cue card part 2 - phần 2), cũng như giao tiếp hàng ngày chúng mình rất hay phải kể các trải nghiệm với đủ các topic khác nhau, việc trau dồi từ vựng phong phú với nhiều từ đồng nghĩa để tránh việc lặp từ là yêu cầu bắt buộc mem phải trang bị cho mình để dành được band cao. cũng như làm cho ngôn từ của bản thân phong phú hơn trong các cuộc hội thoại hàng ngày nhé .

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.