5 cách nói thay thế tuyệt vời cho ON TIME - đúng giờ, chuẩn/chính xác vào cung giờ nào đó nhất định bạn phải nắm được để tăng vocab và khả năng dùng ngôn ngữ điêu luyện cho các bài thi IELTS SPEAKING của mình  
 
1. On the dot = exactly at the stated or expected time - đúng giờ 
Example: She came promptly on the dot of eleven.
 
 
2. Sharp (adv) (EXACTLY) = exactly at the stated time - chuẩn giờ 
Example: The performance will start at 7.30 sharp.
 
 
3. Punctual (a) /ˈpʌŋk.tʃu.əl/: arriving, doing something, or happening at the expected, correct time; not late - đúng giờ 
Example: He's fairly punctual (= he usually arrives on time).
 
 
4. In the nick of time = at the last possible moment
Example: We got there just in the nick of time.
 
 
NOTE: Ngoài 4 cách nói trên, chúng ta có cụm BANG ON (TIME) cũng có nghĩa là chính xác vào cung giờ nào đó nhé ạ, tuy nhiên cách nói là nghiêng về SLANG nhiều hơn và không được dùng trong các kì thì IELTS SPeaking mà chỉ dùng trong giaio tiếp hàng ngày thôi nhé ạ.
 
5. (Right/ Dead/Bang) on time  = happening or done at the particular moment that it was expected to happen or be done
Example: My parents go to the house right on time.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!