At the expense of sth = if you do one thing at the expense of another, doing the first thing harms the second thing: trả giá cho …
Example: The pursuit of profit at the expense of the environment.
 
'At the expense of’ là cách nói cực phổ biến ở level c2, nếu bạn dùng đúng văn cảnh sẽ đem lại hiệu quả cực cao. Trong cách nói này chúng ta có từ expense là chi phí, phí tổn. Vậy nên cụm từ này hàm ý  gây bất lợi/gây hại cho ai/cái ; trả giá (to the detriment of someone or something; so as to cause harm to or neglect of; sacrifice, cost, loss). 
Example: He had no need to protect their reputation at the expense of his own.
 
Cùng take note và áp dụng ngay vào các bài nói ielts speaking của mình để đạt điểm tối đa cũng như giao tiếp hàng ngày!
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!