Do you have a sweet tooth or do you prefer savoury food? 
 
Bạn là người thích ăn đồ ngọt hơn hay bạn thích ăn đồ mặn hơn? Topic FOOD trong các đề thi IELTS Speaking chưa bao giờ hết hot, đặc biệt quý mới các bạn đang bị được hỏi về DESSERTS (đồ tráng miệng). Vậy để chinh phục topic cùng học ngay 7 IDIOMS về DESSERTS cùng BEC ngay nhé 
 
1. Sweet tooth (n) /ˌswiːt ˈtuːθ/: If you have a sweet tooth, you like eating sweet foods, especially sweets and chocolate. - thích kẹo, sô cô la và các thức ăn có đường khác
 
3. (as) sweet as honey = Exceptionally sweet, friendly, or kindly: vô cùng ngọt ngào, đáng quý
Example: He may seem sweet as honey right now, but he'll turn on you in an instant if you get in his way.
 
 
4. (as) easy as pie = very easy: cực kì dễ dàng
Example: For Judy, getting a pilot’s license was easy as pie – she seemed to have a natural talent for it.
 
5. The icing on the cake = something that makes a good situation even better: là điều tuyệt vời nhất về một kinh nghiệm rất tích cực.
Example: I was just content to see my daughter in such a stable relationship but a grandchild, that really was the icing on the cake.
 
 
6. Have your cake and eat it (too) = to have or do two good things at the same time that are impossible to have or do at the same time: có hoặc thực hiện hai điều tốt mà thường không có thể để có hoặc thực hiện trong cùng 1 thời gian.
Example: You can't have your cake and eat it - if you want more local services, you can't expect to pay less tax.
 
7. A piece of cake = something that is very easy to do: rất dễ dàng
Example: I thought the exam was going to be very difficult but it turned out to be a piece of cake. I got 98%! 
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!