Keep me posted = keep me in the loop = keep me updated = keep me informed = hãy thông báo / cập nhật mình biết 
 
Keep sb posted = to continue giving someone the most recent information about a situation that involves them.
 
Example: I'll keep you posted on any new developments with the deal.
 
Cả 4 cụm trên đều cùng có 1 nghĩa là tiếp tục cập nhật thông tin cho ai đó để họ hiểu được tình hình hiện tại. Đều là các cách nói cực dễ nhớ nên cả nhà take note và áp dụng vào ngay các bài nói của mình.
 
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!