Let nature take its course = hãy để mọi chuyện xảy ra 1 cách tự nhiên. Hay nói cách khác là cứ để mọi thứ phát triển một cách tự nhiên, bình thường của nó; đừng cố gắng can thiệp hay thay đổi mọi sự việc. Một cách nói tương tự bạn có thể nói là Go with the flow.
 
Let nature take its course = to allow someone or something to live or die naturally.
 
Example: He could be kept alive artificially, but I think it would be kinder to let nature take its course.

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!