Một trong những topic Part 2 quay trở lại năm 2019 - Describe a famous person làm khá nhiều bạn lao đao vì thiếu vốn từ để mô tả cũng như các cụm từ hay để đạt IELTS Band 8.0. Khi đề bài yêu cầu mô tả người nổi tiếng các bạn có thể tả đầu bếp Gordon Ramsay hoặc Bill Gates... Nếu bạn là fan cứng của Gordon Ramsay, chắc chắn bạn sẽ học được khá nhiều cụm hay về topic này, ví dụ như  mỗi khi Chef khen một món ăn nào đó sẽ hay dùng : The fish was cooked to perfection hay ON POINT. Đây là một trong những cách nói khá tự nhiên mà lại ăn điểm cao trong bài thi Speaking. Ngoài ra, BEC cũng bổ sung khá nhiều tính từ đồng nghĩa với từ PERFECT mà các bạn có thể dùng mà để đạt band cao hơn rất nhiều do khả năng dùng Lexical resource tốt. 

1. On point = as good as it could be; perfect: hoàn hảo

2. To perfection = extremely well: hoàn hảo

3. Impeccable (a) /ɪmˈpek.ə.bəl/: perfect, with no problems or bad parts: hoàn hảo

4. Flawless (a) /ˈflɔː.ləs/: perfect or without mistakes: hoản hảo

5. Immaculate (a) /ɪˈmæjə.lət/: perfect and without any mistakes

6. Superb (a) /suːˈpɜːb/: of excellent quality; very great: tuyệt vời

7. Exquisite (a) /ɪkˈskwɪz.ɪt/: very beautiful and delicate: tinh tế, đẹp tuyệt diệu

8. Sublime (a) /səˈblaɪm/: extremely good, beautiful, or enjoyable

Hy vọng rằng các từ vựng ở trên sẽ làm phong phú thêm vốn từ vựng cũng như giúp các bạn đạt điểm cao hơn trong kì thi IELTS SPEAKING. Chúc các bạn ôn tập thật tốt!

Ms. Trang Nguyen - BEC English Teacher

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!